Vec...

Posnetki:

PredvajajPrenesi k sebikn 2008 12 19 Janez Kert Pomen embalaze kot orodja na trgu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 12 18 Mag Lidija Matavz Varna in pravilna uporaba akaricidov v cebelarstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 12 17 Dr Ales Gregorc Priprava cebeljih druzin na novo sezono     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 12 16 Tomaz Samec Vloga cebelarskih preglednikov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 12 15 Pavel Zdesar Prezivetje cebel v novih ekoloskih razmerah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 12 12 Boris Fras Izberimo uporabna in zdrava domaca darila     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 12 11 Boris Fras Skrb za debla sadnih dreves     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 12 10 Boris Fras Pomen zimskega oranja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 12 09 Boris Fras Uporaba zvepleno apnene brozge     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 12 08 Boris Fras Zimsko skropljenje sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 12 05 Barbara Ceh Cas za jemanje vzorcev tal v hmeljiscih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 12 04 Silvo Zveplan Boj z voluharjem     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 12 03 Gregor Leskossek Ponovna obvezna obnovitvena izobrazevanja iz fitomedicine     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 12 02 Natasa Ferant Zelisca so primerno darilo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 12 01 Josko Livk Sadilni material v hmeljarstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 28 Tatjana Ceh Pomen laboratorijskih preiskav     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 27 Ernest Novak Cenitev doma pridelane hrane in pijace     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 26 Branko Belec MRSA v ccredah plemenskih prassiccev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 25 Metka Barbaric ukrepi SKOP in KOP     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 24 Janez Lebar Prehrana govedi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 21 Vzreja telet     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 20 Mojca Krivec Leader projekt     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 19 Igor Sskerebot Odvzem vzorca tal za kemiccno analizo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 18 Mitja Zupancic posebnosti predelave mesa na ekoloskih kmetijah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 17 mag Tatjana Pevec Pasniki pred zimo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 14 Tone Lesnik Napad podlubnikov na gorenjske gozdove     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 13 Robert Bozic Protest kmetov suhi zadrzevalniki     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 12 Tone Lesnik Posskodovanost gozdov v letu 2008 in sanacija      Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 11 Tone Lesnik Siritev goznih povrsin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 10 Tone Lesnik Saditev sadik gozdnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 07 Zlatka Gutman Kobal Fizioloske bolezni jablan     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 06 Misa Pusenjak-pridelava zelenjave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 05 Draga Zadravec Prilagajanje poljedelskih kolobarjev klimatskim spremembam     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 04 Tadeja Vodovnik Plevnik-sadjevec     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 11 03 Simona Hauptman Obnova vinograda     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 30 Joze Maljevic Koliko blizje sta si pridelovalec in porabnik hrane     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 29 Mateja Strgulec Vkljucitev v ekolosko kmetovanje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 28 Samo Hudoklin Nega mladega vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 27 Marjan Dolensek Traktorji in druga kmetijska vozila na cesti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 24 Tanja Valantic Sirok Skrb za parklje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 23 Marta Koruza Sirarstvo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 22 obiranje oljk Irena Vrhovnik     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 21 Egon Volk Vpliv zzit na sestavo massccobe pri prassiccih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 20 Tamara Rusjan Pretoki in nega mladega vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 17 Damjana Iljass Strune     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 16 Janez Koprivnikar Gradnja enostavnih objektov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 15 Vesna Velikonja Spremljanje rezultatov gospodarjenja na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 14 Ana Ogorelec skladiscenje zelenjave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 13 Nada Gresak Razvoj ekoloske kmetijske pridelave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 10 Investicije v prasicjereji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 08 Marjan Ivanccicc Prestrukturiranje vinogradov bere Barbara Ivanccicc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 07 Terezija Bogdan kisanje zelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 06 Marija Kresnik Mlezivo v prehrani jagnjet     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 03 Lidija Snut Obnova sadovnjaka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 02 Mojca Povsnar jesenska setev ozimnih zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 10 01 Natassa Bozznar Markelj Dolgozzivost krav molznic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 30 Ana Bedenj-dopolnilne dejavnosti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 29 Miha Stular-ribogojstvo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 26 Marko Kenda pomoc v gozdarstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 25 Dragan Markovic-ukrepanje v gozdovih po neurjih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 24 Marko Pavsic-vzdrzevanje gozdnih prometnic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 23 Vlado Kosic-zicno spravilo lesa     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 22 Marko Janez-poskodovanost gozdov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 19 Tomaz Samec Vloga cebelarskih preglednikov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 18 Tanja Magdic Unikatni kozarec za slovenski med     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 17 Tanja Magdic Slovenski med za zajtrk v vrtcih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 16 Pavel Zdesar Pogled na letosnjo pasno sezono     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 15 Ivo Planinc Zimsko zatiranje varoje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 12 Boris Fras Priprava ozimnice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 11 Boris Fras Priprava komposta     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 10 Boris Fras Pogled na problematiko cebel     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 09 Boris Fras Letosnje izkusnje zatiranja skodljivcev v EKO kmetijstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 08 Boris Fras Pogled na letosnjo rastno sezono     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 05 Alenka Ferlez Rus Obiranje in skladiscenje jabolk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 04 Joze Livk Certificiranje hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 03 Silvo ZZveplan Strnissccni pleveli in njihovo zatiranje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 02 Natasa Ferant spravilo pridelanih zelisc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2008 09 01 Barbara Ceh Obiranje hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebiKN 2008 10 09 Ivan Brodnjak Setev ozimnih zit     Mobilne naprave o
Izberi:  Vse | NobenIzbrano: Predvajaj