Vec...

Posnetki:

PredvajajPrenesi k sebikn 20na le He Prepadnik sestavljanje krme za krave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 24 Boris Fras Izberimo zdrava originalna darila     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 23 Boris Fras Zvepleno apnena brozga     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 22 Boris Fras Njive potrebujejo mraz in mirovanje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 21 Boris Fras Pogled na letosnje rastno leto     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 18 Silvo Zveplan Kulturno uzivanje vin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 17 Barbara Ceh Dusik v kmetijstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 16 Natassa Ferant Zelisscca v novoletnih darilih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 15 Alenka Ferlez Rus zimski pregled lesa     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 14 Gregor Leskosek Priprava ter oskrba skropilnic in prsilnikov pred zimo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 11 Janez Lebar Izravnava krmnih obrokov za krave molznice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 108 Saso Sever Krmljenje plemenskih svinj     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 09 Marijan Sspur Pravilna uporaba mladega bika lisaste pasme     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 08 Joze Puhan Naknadna fermentacija silaze     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 07 dr Stanko Kapun Apnenje Travinja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 02 Igor Sskerbot Jesensko vzorccenje tal za kem analizo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 12 01 Irena Friskovec vzdrzevanje hmeljskih zicnic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 30 Na katere datume moramo biti pozorni pri davkih Anka Luskar     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 27 Tone Lesnik Znacilnosti skrbnih lastnikov gozdov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 26 Ljubo Cencic mestni gozdovi Maribora     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 25 mag Jozze Markicc Hribovski kmet varuh narave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 24 Alojz Pucko nedovoljena voznja v naravi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 23 Cojzer Gabrijel Smrekove monokulture na Pohorju skozi cas     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 20 Zlatka Gutman Kobal Ekoloska pridelava jabolk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 19 Andrej Jamsek uporaba gnojil v ekoloski pridelavi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 18 Dragica Zadravec Administrativne obveznosti pridelovalcev poljssccin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 17 Roman Stabuc usmeritev specialisticnega vinogradniskega dela v bodoce     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 16 Tadeja Vodovnik Plevnik Nega mladega vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 13 mag Andrej Kastelic Sveze mleko in mlekomati     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 12 Andrej Bajuk Kategorizacija nastanitvenih obratov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 11 Mateja Strgulec preusmeritev v ekolosko kmetovanje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 10 Andreja Brence ekolosko sadjarstvo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 09 Natalija Pelko Pomen lokalno pridelane hrane     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 06 Tanja Valantic Sirok Pasnik po pasi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 05 Egon Volk Vzroki za zaostanek posteljice pri kravah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 04 Mojca Mavric Strukelj Gnojenje vinogradov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 03 Irena Vrhovnik kaki     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 11 02 Ivan Kodric Slovenska razstava sadja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 30 Barbara Lapuh Predelava mesa na kmetijah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 29 Jozica Vodopivec Rozman Certifikatno izobrazevanje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 28 Damijana Ilijas Kolobar     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 27 Ana Ogorelec jesensko gojenje cebulnic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 26 Alenka Caf Gnojenje sadnih vrtov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 23 Joze Cebokli PRP na primeru revirja Crni vrh     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 22 Gvido Raspet gradnja gozdnih vlak     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 21 Irena Pivk Rupnik Vzorno urejeno seccissccee     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 20 Marko Janezz Les obnovljiv vir energije     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 19 Tone Lesnik Gospodarjenje po nacelih PRO Silve     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 16 Igor Tumpej Spremljanje kvalitete mleka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 15 HinkA Hrzic Predelava sadja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 15 Hinak Hrzic Predelava sadja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 14 Ivan Puklavec Setev ozimnih zzit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 13 dr Miran Zorin Osemenjevanje svinj     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 12 Anton Hohler Prehrana krav     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 09 Ana Beden Zaposlovanje na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 08 Miha Stular Ribogojstvo kot poslovna priloznost     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebiPriprave na jesensko setev ~it      7.87 Mb Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 06 Andreja Teran navzkrizna skladnost     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 05 Ana Demsar Benedicic Analize zemlje in gnojilni nacrti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 02 Milan Meglic Slovenski med z geografsko oznacbo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 10 01 jesenska saditev lip     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 30 Katja Sskerjanc Juccevicc Novi kozarci za med     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 29 Natasa Lilek dan apiterapije     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 28 Marko Borko Nastop cebelarske zveze na Apimondiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 25 Boris Fras     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 24 Boris Fras Izdelava grozdnega soka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 23 Boris Fras Priprava vrelnega nastavka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 22 Boris Fras Opravila ob trgatvi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 21 Boris Fras Pogled na letosnje vinogradnisko leto     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 21 Boris Fras Izdelava grozdnega soka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 18 Josko Livk Certificiranje prodelka hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 17 Barbara Ceh Gnojenje hmelja s hlevskim gnojem apnenje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 16 Natassa Ferant Spravilo in skladissccenje zelisscc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 15 Monika Oset pridelava sadik hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 14 Silvo Zveplan Strniscni pleveli in njihovo zatiranje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 11 Ernest Novak Aktualnosti v vinogradnistvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 10 Branko Belec prasicereja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 09 Metka Barbaricc Setev tretiranega semena     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 08 Joze Puhan siliranje koruze     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 07 Janez Lebar Priprava silosev pred siliranjem     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 04 Jozica Krasovec od pridelka do izdelka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 03 Helena Prepadnik Ocenjevanje hranilne vrednosti krme     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 02 Irena Frisskovec Obiranje hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 09 01 Polona Starc Najbolj pogosti pravni posli v zvezi s kmetijami     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 31 Mitja Zupancic Ekoloska reja zivali v pozno poletnih mesecih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 28 Tone Lesnik Pomen tematskih poti v razvoju podezelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 27 Anton Breznik Vloga gozdov in gozdarstva v razvoju podezzelja in turizma na kmetijah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 26 Marija Sodja Kladnik SSkode od divjih prassiccev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 25 Damjan Jevssnik Nega gozda kot ukrep za poveccanje donosov iz gozda     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 24 Marijan Denssa Pomen zdruzzenja lastnikov gozdov pri odpravi posledic ujm     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 21 mag Zlatka Gutman Kobal Napoved obiranja zgodnjih sort jabolk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 20 Draga Zadravec Ukrepi na strniscu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 19 Missa Pussenjak Rastline za zeleni podor v zelenjadarstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 18 Tadeja Vodovnik Plevnik Spremljenje dozorevanja grozdja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 17 Opravila v vinogradu pred trgatvijo Roman Stabuc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 14 Andreja Brence Poleti v nasadu jagod     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 13 Joze Maljevic promet z zivili potrosnik kmet     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 12 Mateja Zajc Odprti razpisi JSRS za regionalni razvoj podezzelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 11 Natalija Pelko preprecevanje prerazmnozitve polzev na vrtu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 10 mag Andrej Kastelc Prodaja zivil na kmetijah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 07 Jana Bolcic Pridelovanje jesenskega ohrovta     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 06 Mojca Rot Zlata trsna rumenica     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 05 Tamara Rusjan Nega vina v poletnih mesecih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 04 Irena Vrhovnik ekoloska pridelava sadja v mediteranskem delu Slovenije     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 08 03 Jana Bolcic Pridelovanje in zdravilnost parpike     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 31 Anton Zavodnik Strniscni krmni dosevki     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 30 Nada Gersak Izvajanje pristopa LEADER po enem letu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 29 Vesna Velikonja Priprava zahtevkov za korissccenje sredstev PRP     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 28 Janez Koprivnikar Poletno tretiranje parazitov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 27 Jasmina Slatnar Zatiranje muh upostevanje zahtev navzkrizne skladnosti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 24 Tone Lesnik Graditev gozdnih prometnic in vzdrzzevanje planinskih poti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 23 Tomaz Hartman Naj jelka kocevskih gozdov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 22 Tina Kotnik Koccevski gozdovi in divja odlagalisscca odpadkov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 21 Miran Bartol Kocevski gozdovi rjavi medved     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 20 mag Mirko Perusek Obnova ogolelih povrsin na Kocevskem     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 17 Majda Tumpej Cciscenje pomivanje opreme v sirarskem obratu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 16 Majda Tumpej vodic higienska praksa     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 15 Ivan Brodnjak Vpliv ozelenitve strnisscc na poveccanje rodovitnosti tal     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 14 Peter Pribozic pridelava ajde     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 13 Srecko Rajh Poletna dela v nasadih jablan     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 10 Tatjana Grilc Kmetovanje na vodovartstvenih obmoccjih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 09 Andrej Varl Vpliv spremenjene klime na pasnikih in travnikih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 08 Marija Grohar Somatske celice v mleku     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 07 Marija Kalan pomen obdelave strnisc po zetvi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 06 Dusan Jovic Planinska pasa na bohinjskih planinah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 03 Marko Borko 110 let Slovenskega cebelarja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 02 Vlado Avgustin Zatiranje varoj     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 07 01 Tomaz Samec Svetovalna vloga cebelarskih preglednikov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 30 Pavle Zdesar Brezpasno obdobje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 29 Milan Meglic Slovenski med z geografskim poreklom     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 26 Boris Fras Priprava skropiv v EKO vrtnarjenju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 24 Boris Fras Pridelava plodovk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 23 Boris Fras Zatiranje koloradskega hrosca     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 22 Boris Fras EKO pridelava krompirja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 19 mag Natassa Ferant Blizza se ccasa za spravilo zelisscc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 18 dr Barbara Ceh tretje dognojevanje hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 17 dr Lucija Leskovssek Varstvo sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 16 Silvo Zveplan Pelinolistna ambrozija nevarnost iz narave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 15 dr Magda Rak Cizej Varstvo hmeljisc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 12 oskrba vinogradov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 10 Breda Viccar Oskrba vrtnin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 09 Janez Lebar poletno krmljenje krav     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 08 dr Stanko Kapun Pridelovanje sudanske trave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 05 Tatjana Pevec Setev strnissccnih dosevkov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 04 Iris Skerbot Zatiranje scavja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 03 Irena Frisskovec Aktualna dela v hmeljissccih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 02 Mojca Krivec Do prihodka na kmetiji malo drugace     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 06 01 Igor Skerbot Uporaba kalcija za gnojenje vrtnin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 29 Tone Lesnik Gospodarjenje z gozdovi in neurja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 28 Adolf Trebec Gozd je obnovljiv vir energije     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 26 mag Spela Habic Gospodarjenje z gozdovi na obmocjih NATURA 2000     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 25 Igor Krzic Krojenje lesnih sortimentov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 22 Tadeja Vodovnik Plevnik skrb za vino v maju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 21 Simona Hauptman vinogradnistvo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 20 Missa Pussenjak Pridelava in tezzave kapusnic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 19 Andrej Sorsak zgodnja ocena letine jabolk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 18 Draga Zadravec Dognojevanje koruze     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 15 Damijan Vrtin Sofinanciranje zavarovanj v kmetijstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 14 Stane Bevc ureditev izpusta za govedo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 13 Natalija Pelko Oskrba plodovk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 12 Mateja Strgulec preventivni ukrepi za zdravje rastlin v ekoloskem kmetovanju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 11 Martin Mavsar Varno delo s prikljucno gredjo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 08 Ivan Kodric Dognojevanje koscicarjev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 07 fitofarmacevtska sredatva in     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 06 Tamara Rusjan Nega in priprava vina za steklenicenje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 05 Brdnik Majda vinska trta in dusik     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 05 04 Egon Vovk Lucernina silaza     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 29 Nada Gresak informacije o razpisih Programa razvoja podezelj     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 28 Barbara Lapuh Certifikatno izobrazevanje za zivinorejce     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 24 Danijel Zorko Tehnologija pridobivanja lesa za kurjavo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 23 Janez Kolenko Tehnika obnove obmurskih logov mehkih listavcev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 22 Dejan Horvat Revitalizacija obmurskih logov mehkih listavcev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 21 Drago Trajber klimatske spremembe     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 20 Simona Foltin Zdravstveno stanje gozdov v pomurju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 17 Branka Majcen uporaba prikrivk pri pridelavi zelenjave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 16 Anton Hohler Kako pridelati travno silazo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 15 Andrej Rebernissek Novosti v Uredbi o ureditvi trga z vinom     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 14 Igor Tumpej prehod iz zimskega obroka na zeleno paso pri kravah molznicah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 09 Stane Rupnik Vlaganje zbirnih vlog     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 08 mag Olga Oblak Javni razpisi iz naslova PRP 2007 2014     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 07 Milena Crv nacionalna poklicna kvalifikacija     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 06 Vanja Bajt Frelih Specializacija turisticnih kmetij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 03 Dr Borut Preinfalk Zdravstveno varstvo cebel     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 02 Milan Meglic Geografska oznacba medu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 04 01 Marko Borko Izobrazevanje mladih cebelarjev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 31 Vlado Avgustin pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 27 Boris Fras Poletna rez     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 26 Boris Fras Obrezovanje drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 25 Boris Fras Sadno drevje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 24 Boris Fras Spomladansko gnojenje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 20 Josko Livk Sadilni material v hmeljarstvu in certificiranje pridelka hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 19 Lucija Leskovsek predpomladansko skropljenje sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 18 mag Natasa Ferant ZELISCA namenimo jim svoj prostor v vrtu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 17 Silvo Zeplan univ dipl     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 16 doc dr Barbara Ceh Strokovno gnojenje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 13 Metka Barbaric Dela na podrocju poljedeljstva     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 12 Marjan Spur Preprecevanje parjenja v sorodu pri govedi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 11 Ernest Novak Aktualna dela v vinogradih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 10 Joze Puhan kemijske analize mleka in sestavljanje krmnih obrokov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 09 Janez Lebar Vitamini in minerali v prehrani domacih zivali     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 06 Iris Skerbot Varstvo posevkov ozimnih zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 05 Mitja Zupancic ekolosko kmetijstvo sejem Biofach     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 04 Igor Sskerbot Pravi ccas za setev jarih zzit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 03 Tatjana Pevec setev lucerne     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 03 02 Igor Skerbot Prvo dognojevanje zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 27 Tone Lesnik Pomen nege gozda za doseganje visoke vrednosti lesa     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 26 Jozze Mori Rezultati tretje licitacije vrednejssih lesnih sortimentov v SLO     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 25 Jozze Mori Potek tretje licitacije vrednejssih lesnih sortimentov v SLO     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 24 Gorazd Mlinsek Skrbno ravnanje s sadikami na mestu sadnje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 23 Gorazd Mlinsek Skrbno ravnanje s sadikami gozdnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 20 Tadeja Vodovnik Plevnik Skrb za vino v februarju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 19 Andrej Sorsak Zimska rez sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 18 Roman Sstabuc Rez vinske trte     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 17 Misa Pusenjak Cebulnice na nasem vrtu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 16 Draga Zadravec Novosti integrirana pridelava     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 13 Damijan Vrtin DDV na kmetijah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 12 Natalija Pelko Setev in saditev sadik v zelenjadnici     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 11 Martin Mavsar Testiranje skropilnic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 10 Mateja Strgulec Obdelava ozelenjenih povrsin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 09 Andreja Brence Obrezovanje sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 06 Jana Cuk Tradicionalno poljedeljstvo na Tolminskem     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 05 Vitomir Bric Uporaba plemenjakov na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 04 Matjaz Jancar Poskrbimo za ptice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 03 Mojca Strukelj Zimska rez vinske trte in vabilo na izobrazevanje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 02 02 Michaela Vidic Novi razpisi programa razvoja podezelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 30 Alenka Caf Rez sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 29 Ana Ogorelec Vzgoja sadik zelenjave v zaprtih prostorih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 28 Jasmina Slatnar Prehrana krav molznic v jesensko zimskem casu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 27 Nada Gresak pomen vkljucevanja podezelskih skupnosti v razvojne projekte     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 26 Jasmina Slatnar Kolobar v kmetijski pridelavi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 23 Branka Lah poklicne kvalifikacije v kmetijstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 22 Dani Skaza Plemenski biki lisaste pasme     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 21 Terezija Messko Sodelovanje na razstavi Dobrote slo kmetij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 20 Peter Pribozic Izdelki iz kosov svinjskega mesa     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 19 Stanislav Leskovar Davcne olajsave za nalozbe na kmetijah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 16 Miran Hafner Lovisca s posebnim namenom     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 15 Tomaz Polajnar Prodaja visokovrednega lesa na licitaciji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 14 Spela Pfajfar Gospodarjenje z gozdom     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 13 Vili Potocnik Gradnja gozdnih prometnic v gorskem prostoru     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 12 Bostjan Skrlep Rocno vzdrzevanje gozdnih cest     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 09 Matjaz Meglic Priprave na gnojenje malo drugace     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 08 Robert Golc Segrevanje silaze     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 07 Germana Pivk Zakon o kmetijstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 06 Franc Solar pomen voluminozne krme v prehrani govedi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2009 01 05 Franci Pavlin Namestitev telet     Mobilne naprave o
Izberi:  Vse | NobenIzbrano: Predvajaj