Vec...

Posnetki:

PredvajajPrenesi k sebikn 2011 12 23 Igor Tumpej Higijena mleka in somatske celice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 12 22 Andrej Rebernisek Oskrba tal v vinogradih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 12 21 Ivan Brodnjak Zimska opravila na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 12 20 Anton Hohler Oskrba telet     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 12 19 Peter Pribozic Naj koline uspejo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 12 16 Miha Stular Ribe zdrav vir prehrane     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 12 14 Franc Solar Prehrana in vzreja telet     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 12 13 Ana Beden Predelava mleka kot dopolnilna dejavnost     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 12 12 Meglic Matjaz Prakticni nasveti o gnojenju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 12 08 Boris Fras Zimsko skropljenje sadja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 12 07 Boris Fras Zimsko oranje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 12 06 Boris Fras Zimsko gnojenje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 12 05 Boris Fras Ne hitimo z obrezovanjem     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 12 02 Alenka Ferlez Rus zimski pregled sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 12 01 Monika Oset Luskar postopek za vpis hmelja v sortno listo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 30 Silvo Zveplan O zatiranju voluharja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 29 dr Barbara Ceh Podnebne spremembe in hmelj     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 28 mag Natasa Ferant Zelisca kot darilo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 25 Karel Ovcek Gospodarnost prireje pujskov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 24 Ernest Novak Zimska dela vinogradnikov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 23 Miran Toric Zimska sadjarska opravila     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 22 mag Branko Belec Prasicereja in bolezni     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 21 Janez Lebar prehrana krav v zimskem casu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 18 Natasa Lilek Natecaj Slovenski zajtrk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 17 Tanja Magdic Podprimo Tradicionalni slovenski zajtrk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 16 Andreja Kandolf Cebelarski izdelki vredni zaupanja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 15 Tanja Magdic embalaza orodje ki prodaja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 14 Andreja Kandolf Pomen cebel za lokalno pridelavo hrane     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 10 Mitja Zupancic Zahteve ekoloske pridelave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 09 Igor Skerbot Uzivajmo cesen     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 08 Iris Skerbot Orehova muha     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 07 mag Tatjana Pevec Pripravimo si kole za ograje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 04 Tadeja Vodovnik Plevnik Povabilo na Lombergarjeve dneve     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 03 Misa Pusenjak Skladiscenje vrtnin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 11 02 Tadeja Vodovnik Plevnik Nega mladega vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 28 Natalija Pelko 2 borza za lokalno oskrbo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 27 Mateja Zajc praznik Topliskega jabolka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 26 Damijan Vrtin Obdavcitev v kmetijstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 25 Samo Hudoklin Nega mladega vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 24 Stane Bevc Zajedavci pri zivini     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 21 Tamara Rusjan Nega mladega vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 20 Mojca Rot Glivicne bolezni lesa koscicarjev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 19 Mojca Mavric Strukelj Prestrukturiranje vinogradov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 18 Irena Vrhovnik Obiranje oljk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 17 Egon Volk Reja krav dojilj     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 14 Alenka Caf Gnojenje sadovnjakov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 12 Jasmina Slatnar Ozimni krmni grah v mesanici z ziti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 11 Anton Zavodnik Prezimne krmne mesanice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 10 Damjana Ilijas Predsetvena obdelava tal     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 07 Roman Krizman Varnostna oprema gozdarskega traktorja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 06 Roman Habjanic Varno delo v nevarnih razmerah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 05 Bojan Bajzelj Osebna varovalna oprema sekaca     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 04 Stefan Kovac Gozdarske traktorske prikolice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 10 03 Jurij Begus Delo v gozdu in zakonodaja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 30     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 29 Jakob Ivanusa Kmetijska mehanizacija v cestnem prometu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 28 Stanka Pazek Obiranj in skladiscenje sadja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 27 Ivan Brodnjak Priprava tal in setev ozimnih zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 23 Andrej Varl pomen cistilne kosnje na planinskih pasnikih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 22 Andreja Teran nova prometna zakonodaja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 21 Majda Luznar Ozelenitev njivskih povrsin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 20 Marija Grohar Novosti pri zahtevah o varnosti pri delu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 19 Ana Demsar Benedicic Davki in prispevki na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 15 Boris Fras Kapljicno namakanje II del     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 14 Boris Fras Kapljicno namakanje I del     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 13 Boris Fras Agrotehnika proti susi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 12 Boris Fras Posledice avgustovske suse     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 06 Josko Livk Certificiranje hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 02 dr Stanko Kapun Setev travnikov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 09 01 Ernest Novak Priprave na trgatev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 31 Miran Toric Dozorevanje in obiranje jabolk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 30 Metka Barbaric Jesenski skodljivci na oljni ogrscici     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 29 Janez Lebar Mikotoksini v krmi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 26 Martina Skof dr vet med Jesensko zatiranje varoj     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 25 Natasa Lilek med boljse kakovosti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 24 Andreja Kandolf Pomen uzivanja slovenskega medu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 23 Tanja Magdic Cebelji pridelki kot darilo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 22 Vlado Avgustin Priprava cebel na zimo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 19 Irena Friskovec Spravilo pridelka hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 18 Mitja Zupancic Preusmeritev v ekolosko pridelavo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 17 Iris Skerbot Jesensko varstvo oljne ogrscice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 16 Igor Skerbot Setev oljne ogrscice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 12 mag Zlatka Gutman Kobal Napovedi letine jabolk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 11 Tadeja Vodovnik Plevnik Spremljanje dozorevanje grozdja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 10 Roman Stabuc Priprave na trgatev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 08 Draga Zadravec Setev deteljno travnih mesanic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 05 dr Lucija Leskovsek ambrozija     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 04 Damijan Vrtin nov zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 03 Mateja Zajc Tudi manjsi kos zemlje je lahko priloznost za dodatni zasluzek     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 02 Stane Bevc Prehrana govedi v vrocih mesecih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 08 01 Domen Bajec Preprecevanje sirjenja zlate trsne rumenice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 29 mag Vitomir Bric Pomen reje cistopasemskih zivali     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 28 Jana Bolcic Pridelava endivije in rdecega radica     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 27 Irena Vrhovnik o ekoloski pridelavi oljk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 26 Anka Pozenel Setev strniscnih dosevkov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 25 Ivan Kodric Letna rez cesenj breskev marelic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 22 Ana Ogorelec Bolezni in skodljivci v rastlinjaku     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 21 Jasmina Slatnar ukrepi za izboljsanje pocutja domacih zivali v poletnem casu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 20 Matija Rigler Pomen kontrole proizvodnosti v govedoreji pri uveljavljanju novih metod selekcije     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 19 mag Janez Kunc Predstavitev osmenjevelanega centra Preska     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 18 Matjaz Malezic Poletno cepljenje sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 15 Damjan Orazem Izkoriscenost moznega poseka v Sloveniji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 14 Marijana Minic Pogled na bolezni in skodljivce gozdnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 13 Dragan Matijasic Nelesni gozdni proizvodi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 12 Miha Marence skoda in divjad     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 11 Darko Pristovnik Nasveti za varno delo v gozdu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 08 Peter Pribozic Zatirajmo alergeno Ambrozijo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 07 Anton Hohler Znizevanje vrocine v hlevu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 06 Ivan Brodnjak Zasejmo strniscne dosevke     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 05 Stane Levart Tecaji za sirarje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 04 Andrej Rebernisek Zlata trsna rumenica     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 07 01 Dusan Jovic Triglavski narodni park priloznost ali ovira     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 30 Robert Golc zdravstveno varstvo krompirja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 29 Marija Kalan Obdelava njiv po spravilu pridelka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 28 Lidija Snut Sheme kakovosti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 27 Natas Boznar Markelj Vodenje evidenc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 24 Boris Fras Pomen detelje na vrtovih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 23 Boris Fras Pripravki iz alg in kompost     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 22 Boris Fras Bakrovi pripravki     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 21 Boris Fras Preprecevanje plesni v EKO pridelavi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 20 Boris Fras zatiranje koloradskega hrosca na EKO nacin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 17 mag Natasa Ferant Poletje je najlepsi cas v vrtu zdravilnih rastlin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 16 Alenka Ferlez Rus zatiranje ameriskega skrzatka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 15 Monika Oset Dognojevanje in osipanje hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 14 Silvo Zveplan Zatiranje plevelov na travnikih in pasnikih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 13 Josko Livk Vodenje registra hmeljisc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 10 Ernest Novak Aktualni ukrepi v vinogradih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 09 Breda Vicar dognojevanje zelenjave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 08 Metka Barbaric o zatiranju plrevelov v koruzi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 07 Saso Sever Pomen ugotavljanja mikotoksinov v krmi prasicev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 06 Miran Toric Opravila v sadovnjaku     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 03 Suzana Skerbis Veterinarski nasveti za cebelarje v juniju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 02 Jure Justinek Gozdno medenje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 06 01 Natasa Lilek Tocenje medu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 31 Tomaz Samec Osnovna odbira in delo cebelarskih preglednikov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 30 Vlado Avgustin Tehnoloski nasveti za junij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 27 Tatjana Pevec vpliv elektricnega pastirja na telekomunikacije     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 26 Irena Friskovec aktualna opravila v hmeljiscih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 25 Helena Prepadnik Zatiranje muh v hlevih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 24 Igor Skerbot Gnojenje s kalcijem     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 23 Igor Skerbot Cicerika strocnica     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 20 Andrej Sorsak Redcenje cvetja in plodicev jablan     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 19 Misa Pusenjak vrtnine susa in namakanje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 18 Draga Zadravec Oskrba posevkov koruze     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 17 Simona Hauptman Pletev vinske trte     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 16 Tadeja Vodovnik Plevnik Preverjane kakovosti vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 13     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 12 Jernej Martincic Zelena dela v vinogradu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 11 Andreja Brence Zorenje Jagod     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 10 Damijan Vrtin Odlocba o odmeriobveznosti iz kmetijstva za leto 2010     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 09 Martin Mavsar Pravilna raba naprav za nanos FFS     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 06 Michaela Vidic 4 sprememba PRP     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 05 Majda Brdnik Prestrukturiranje vinogradov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 04 Mojca Rot Kostanjeva siskarica     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 05 03 Egon Vovk Kako do dobre travne silaze     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 04 21 Barbara Lapuh Prodaja zivil na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 04 20 Alenka Caf redcenje plodicev jablan     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 04 19 Ana Ogorelec Pridelava spargljev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 04 18 Anton Zavodnik Pravilno postavljena elektro ograja za paso     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 04 14 Gorazd Mlinsek Upostevajmo pravila gozdnega reda     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 04 13 Pohiteti je potrebno z oddajo zbirnih vlog     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 04 12 Nasveti za varno delo v gozdu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 04 11 Vzroki nesrec v gozdu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 04 08 Zakonitosti dognojevanja zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 04 07 Peter Pribozic Dobrote slovenskih kmetij 2011     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 04 06 Felicita Domiter Predstavitev razpisa nalozbe mladih prevzemnikov kmetij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 04 05 Peter Pribozic Pridelava oljnih buc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 04 04 Peter Pribozic krmni grah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 04 01 Milena Crv Kako pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 31 Vanja Bajd Frelih Embalaza je identiteta izdelka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 30 Erika Zupan Pomladanska opravila na travinju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 29 Barbara Kunsic Demsar Predelava zivil zivalskega izvora     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 28 Tatjana Grilc Varstvo zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 25 Boris Fras Nasveti za vrtickarje iz prve roke     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 24 Boris Fras Spomladansko obrezovanje sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 23 Boris Fras Spomladanske setve in saditve     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 22 Boris Fras Spomladansko delo na vrtu in pomen komposta     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 21 Boris Fras Obdelujemo primerno vlazno zemljo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 18 Alenka Ferlez Rus Predpomladansko skropljenje sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 17 Silvo Zveplan Spomladansko zatiranje plevelov v zitih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 16 mag Natasa Ferant zasaditev zeliscnega vrta     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 14 Josko Livk Sadilni material v hmeljarstvu in certificiranje hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 11 Zita Flisar Novak Dognojevanje ozimnih zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 10 Breda Vicar cebula     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 09 Saso Sever Vpliv rojstne mase pujskov na rast in razvoj     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 08 Ernest Novak Dela v vinogradu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 07 Janez Lebar Esencialni vitamini v prehrani prezvekovalcev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 04 mag Vida Lessnik Veterinarska opravila pir cebelah v marcu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 03 Jure Justinek Vabilo da spomladi posadimo medovite rastline     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 02 Tomaz Samec Pomen terenskih cebelarskih svetovalcev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 03 01 Vlado Avgustin Spomladanska opravila v panju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 28 Natasa Lilek Akcija ohranimo cebele     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 25 Irena friskovec Pomladanska dela v hmeljiscih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 24 Anka Luskar Dohodnina v kmetijstvu po novem     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 23 Polona Starc Vodnik po pravicah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 22 Tatjana Pevec Priprava travinja Ognja nikar     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 21 Igor Skerbot Vzgoja Sadik Zelenjave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 18 Andrej Sorsak zimska rez jablan     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 17 Draga Zadravec Zgodnje dognojevanje ozimin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 16 Misa Pusenjak Zakonitosti prvih setev vrtnin na prosto     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 15 Tadeja Vodovnik Plevnik Priprava vina za prodajo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 14 Roman Stabuc Zimska rez trte     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 11 Mateja Strgulec Ekoloska pridelava zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 10 Stane Bevc Zmanjsevanje smradu pri polivanju gnojevke     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 09 Natalija Pelko Paradiznikov molj     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 07 Martin Mavsar Testiranje in pregled skropilnic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 04 Tanja Valantic Sirok Vodenje registrov zivali     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 03 Ivan Kodric Zimska rez breskev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 02 Andreja Basa Pridelovanje cesna     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 02 01 Ank Pozenel Ali je setev ozimnih zit se mogoca     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 31 Majda Brdnik Zimska rez vinske trte     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 28 Tomaz Mocnik Nacrtovanje gradenj na kmetijah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 27 Anton Zavodnik Skrb za ohranitev rodovitnih tal     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 26 Jasmina Slatnar Higijena krme po lanskih poplavah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 25 Barbara Lapuh Jesenska izobrazevanja kmetov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 24 Vesna Velikonja Novo davcno leto     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 21 Bojan Vintar Spremembe pri obdavcitvi sredstev za vlaganje v gozdove     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 20 Joze Mori Licitacija lesa 2011     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 19 mag Andrej Breznikar Gozd in podnebne spremembe     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 18 Jurij Begus Sofinanciranje gozdnih prometnic II     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 17 Jurij Begus Sofinanciranje gozdnih prometnic I     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 14 Hinka Hrzic Tradicionalno Antonovanje na Kogu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 13 Stanislav Leskovar Dohodninska obdavcitev kmetij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 12 Terezija Mesko Razpis Dobrote slovenskih kmetij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 11 Felicita Domiter Razpis za nalozbe na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 10 Peter Pribozic Mikotoksini v krmi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 07 Germana Pivk Sodelovanje kmetov pri kontrolnih pregledih kmetij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 06 Franc Pavlin Gnojisca in jame za gnojevko     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 05 pomen voluminozne krme v prehrani goved Franc Solar     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 04 Tilka Klinar zivinoreja na obmocjih z omejenimi dejavniki     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2011 01 03 Matjaz Meglic Vodenje evidenc na kmetiji     Mobilne naprave o
Izberi:  Vse | NobenIzbrano: Predvajaj