Vec...

Posnetki:

PredvajajPrenesi k sebikn 2012 12 21 Zdravko Miklasic Ohranjanje pohorskih planj     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 12 20 Jurij Begus Zakonitosti zimske secnje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 12 19 Jost Jaksa Gozdno upravljalski nacrti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 12 18 mag Mirko Perusek Pridobivanje okrasnih drevesc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 12 17 Damijan Orazem Vabilo na 7 licitacijo lesa     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 12 14 Stanislav Leskovar Razpis mikropodjetja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 12 13 Peter Pribozic Zahteve o nacinu vhlevitve prasicev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 12 12 Ivan Brodnjak Erozija tal     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 12 11 Andrej Rebernisek Resnica o vinu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 12 10 Anton Hohler Zakonitosti prehrane krav v presušenem obdobju      2.82 Mb Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 12 07 Robert Golc Topolistna kislica scavje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 12 06 Andrej Varl Vpliv spremenjene klime na travnike in pasnike     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 12 05 Majda Luznar Zahteve glede gnojenja na kmetijskih povrsinah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 12 04 Lidija Snut Razpis za mlade prevzemnike kmetij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 12 03 Miha Stular projekt Innonovaqua     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 30 Boris Fras Kaki     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 29 Boris Fras Pokrivanje vrtnin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 28 Boris Fras Zeleno gnojenje kamene moke     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 27 Boris Fras Lesni pepel kot gnojilo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 26 Boris Fras Zimski razmislek o pripravi na suso     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 23 dr Barbara Ceh Izzivi pridelovanja ricka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 22 Alenka Ferlez Rus Pregled lesa sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 21 Natasa Ferant Sveza zelisca pozimi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 20 Silvo Zveplan Zatiranje voluharja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 19 dr Andreja Cerenak Disavne sorte hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 16 Marjan Spur Pomen selekcije v govedoreji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 15 Janez Lebar Pitanje telic in sestava obrokov zanje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 14 Miran Toric Sajenje sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 13 mag Branko Belec Bioloska varnost na prasicerejski kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 12 Slavko Petovar Obveznosti mladih prevzemnikov kmetij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 09 Marko Alauf Pomen organiziranja cebelarjev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 08 Tanja Magdic Kako ponuditi cebelje pridelke kot darilo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 07 Andreja Kandolf Cebelarski izdelki vredni zaupanja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 06 Aleksander Mikus Izdelava svec iz cebeljega voska     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 11 05 Franc Sivic Apiterapija in njen pomen     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 26 Irena Kos Prodaja mesa na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 25 Iris Skerbot Varstvo cesna     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 24 Igor Skerbot Pridelovanje cesna     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 23 Irena Friskovec Jesenska dela v hmeljiscih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 22 Ana Luskar Spremembe pri dohodnini     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 19 Katarina Kresnik povabilo na posvete v decembru     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 18 Roman Stabuc obnova vinogradov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 17 Draga Zadravec Pomen setve certificiranega semena     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 16 Misa Pusenjak Vse o cesnu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 15 Tadeja Vodovnik Plevnik Nega mladega vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 12 Martin Mavsar Predelava jabolk v sok     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 11 Mateja Zajc predelava sadja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 10 Natalija Pelko 3 borza za lokalno oskrbo Dolenjske Toplice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 09 Samo Hudoklin Nega mladega vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 08 Mateja Strgulec Setev zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 05 Irena Vrhovnik nasveti obiranje oljk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 04 Mojca Mavric Strukelj Gnojenje vinogradov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 03 Tomaz Volcic Istrsko govedo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 02 Anka Pozenel Setev zit na primorskem     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 10 01 Jani Mlekuz Veliki pajesen     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 28 Karmen Skalic Izvajanje pristopa Leader v Zasavju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 27 Damijana Iljas Kmetovanje na VVO     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 26 Matic Rigler Zivinorejske razstave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 25 mag Janez Kunc Katalog bikov OC Preska     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 24 Matjaz Malezic Sadovnjak jeseni     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 21 Marko Jonozovic Interventna skupina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 20 Andrej Strnisa Nacrtovanje gospodarjenja v gozdovih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 19 Damijan Orazem Gospodarjenje z gozdovi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 18 Jurij Begus Nesrece v gozdu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 17 Bostjan Kosicek Suša in skoda po pozarih v primorskih gozdovih      2.07 Mb Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 14 Boris Fras Priprava ozimnice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 13 Boris Fras Jesenske setve     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 12 Boris Fras Zavedati se pomena vode     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 11 Boris Fras Pogled na zavarovanja v kmetijstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 10 Boris Fras Susa in poskodbe po toci     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 07 Ana Beden SLO zasciteni pridelki in zivila     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 06 Matjaz Meglic Planinska pasa in obiskovalci planin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 05 Marija Grohar Ugodno pocutje telic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 04 Marija Kalan Obnova travne ruse po susi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 09 03 Ana demsar Benedicic Obvezen vstop v sistem ddv     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 31 Peter Pribozic Bulava snet na koruzi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 30 Zvonko Pisek Priprave na trgatev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 29 Igor Tumpej Siliranje od suse poskodovane koruze     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 28 Ivan Brodnjak Setev oljne ogrscice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 27 Terezija Mesko Nabiranje zdravilnih zelisc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 24 Alenka Ferlez Rus Obiranje jabolk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 23 Silvo Zveplan zatiranje vecletnih plevelov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 22 mag Natasa Ferant Pobiranje pridelka v zeliscnem vrtu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 21 Monika Oset Luskar Obiranje hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 20 dr Andreja Cerenak Nove slovenske sorte hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 17 Ernest Novak Aktualna opravila v vinogradu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 14 Miran Toric Aktualni opravki v sadovnjakih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 13 Marjan Spur Problematika v govedoreji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 10 mag Lidija Matavz Poletno zatiranje varoje obdelano     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 09 Natasa Lilek Visje kakovostne sheme medu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 08 Andreja Kandolf Prispevek o ajdi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 07 Vlado Avgustin Priprava cebel na zimo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 06 Tanja Magdic Naredimo nacrt prodaje cebeljih pridelkov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 03 Iris Skerbot Zatiranje plevelov na strniscih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 02 Mitja Zupancic kako priceti s preusmeritvijo kmetije v ekolosko kmetovanje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 08 01 Andreja Zolnir Kaj in kako ob povecani populaciji misi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 31 Tatjana Pevec Setev travno deteljnih in deteljno travnih mesanic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 30 Igor Skerbot Opravila po toci v vrtovih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 27 Zlatka Gutman Kobal Vplv neugodnih vremenskih okoliscin na pridelek jabolk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 26 Martina Ploj Pridelava zit na ekoloski nacin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 25 Draga Zadravec Strniscni posevki in kolobar     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 24 Misa Pusenjak Vremenski vplivi na pridelavo zelenjave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 23 Simona Hauptman Julija v vinogradu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 20 Andreja Peterlin Koruzna vesca in juzna plodovrtka aktualni skodljivi vrsti metuljev v vrtninah in poljscinah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 19 Mateja Zajec Tudi na majhni povrsini zemlje se da zasluziti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 18 Mateja Strgulec Ob zetvi psenice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 17 Damijan Vrtin Obvezno elektronsko poslovanje z DURS za pavsaliste     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 16 Lucija Leskovsek Pelinolistna ambrozija     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 13 Anka Pozenel Ambrozija     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 12 Ivan Kodric pridelovanje marelic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 11 Egon Volk Mineralno vitaminska mesanica za govedo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 10 Jana Belcic pridelava radica     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 09 Mojca Mavric Strukelj Zelena dela v vinogradu in listna analiza     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 06 Damijana Ilijas Kako pripraviti kompost     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 05 Ana Ogorelec Pridelava cesna     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 04 Lojze Lokar Prezracevanje hlevov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 03 Barbara Lapuh Prodaja zivil zivalskega izvora     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 07 02 Barbara Lapuh Prodaja pridelkov na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 28 Miha Zabret Vzdrzevanje gozdnih vlak     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 27 Zoran Grecs Pomen gozda     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 26 Andrej Strnisa Postopek krcitve gozdov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 22 Peter Pribozic O setvi ajde     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 21 Stane Levart Sirotka je zelo zdrava     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 20 Ivan Brodnjak Boj s talnimi skodljivci     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 19 Anton Hohler Siliranje zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 18 Andrej Rebernisek Zelena dela v vinogradih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 15 Tatjana Grilc Priprava krme s travinja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 14 Erika Zupan Botanicna sestava travne ruse     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 13 Milena Crv Trzenje zivil zivalskega izvora     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 12 Natasa Boznar Markelj Ameriske borovnice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 11 Marija Kalan Krompirjeva plesen     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 08 Boris Fras Nasveti za vzgojo plodovk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 07 Boris Fras Nasveti za vzgojo paradiznika     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 06 Boris Fras Priprava domacih EKO skropiv     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 05 Boris Fras Pogled na skodljivce     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 04 Boris Fras Pogled na pomlad     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 06 01 Barbara Ceh Dognojevanje hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 31 Alenka Ferlez Rus trsne rumenice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 30 mag Natasa Ferant Posadimo zdravilna zelisca     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 29 Silvo Zveplan zatiranje sirokolistnih plevelov na travnikih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 28 Josko Livk Vodenje registra hmeljisc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 25 Saso Sever Oskrba prasicev z vodo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 24 Ernest Novak Aktualnosti na podrocju vinogradnistva     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 23 Breda Vicar Kalcij pri zelenjadnicah je pomemben     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 22 Metka Barbaric pleveli v koruzi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 21 Janez Lebar Poletna prehrana krav molznic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 18 dr Diana Zele Veterinarski nasveti cebelarji junij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 17 Jure Justinek Gozdno medenje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 16 Andreja Kandolf Nasveti za tocenje medu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 15 Tomaz Samec Osnovna odbira matic v cebelarstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 14 Vlado Avgustin Narejanje mladih cebeljih druzin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 11 Iris Skerbot Raba fitofarmacevtskih pripravkov in varstvo cebel     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 10 Polona Starc ureditev meje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 09 Helena Prepadnik Soncnice v prehrani zivali     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 08 Irena Friskovec Aktualna opravila v hmeljiscu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 05 07     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 26 Andrej Sorsak redcenje cvetov jablan     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 25 Draga Zadravec Pomen posameznih hranil pri gnojenju koruze     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 24 Misa Pusenjak Pomen in pridelava strocnic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 23 Simona Hauptman Pomladanska dela v vinogradih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 20 Natalija Pelko Sajenje plodovk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 19 Damijan Vrtin Zavarovanje kmetijske pridelave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 18 Domen Bajec Varovanje oprasevalcev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 17 Mateja Strgulec Natancnejse dodajanje dusika poljscinam     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 16 Martin Mavsar Ucinkovita raba naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 13 Mojca Rot Crna pegavost zimske Trte     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 12 Irena Vrhovnik Rez oljke po poskodbah zaradi vetra in mraza     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 11 Jana Bolcic Pridelava grmastih buck     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 10 Ida Stoka Priprave na paso     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 06 Anton Zavodnik Priprava na spomladansko paso     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 05 Rafko Rokavec 2 drzavna razstava cikastega goveda     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 04 Matjaz Malezic Pomlad je prehitela     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 03 Franc Palcic Varno delo na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 04 02 mag Janez Kunc Dan odprtih vrat Osemenjevalni center Preska     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 30 Jurij Begus Demonstracija varnega dela v gozdu v Komendi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 29 Robert Hostnik Ekosistemske storitve slovenskih gozdov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 28 Marija Kolsek Groznja podlubnikov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 27 Rok Cerne Rezultati projekta SLOWOLF     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 26 Andrej Breznikar     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 23 Terezija Mesko Potek ocenjevanja za Dobrote slovenskih kmetij 2012     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 22 Stane Levart Navzkrizna skladnost     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 21 Peter Pribozic Izziv oljne ogrscice v kolobarju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 20 Peter Pribozic Vpliv debeline meltja krme na zdravje pujskov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 19 Ivan Brodnjak Cesanje in oskrba zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 16 Milena Crv Kako pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 15 Germana Pivk Travniski sadovnjaki     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 14 Franc Pavlin Gradnja na kmetijskih zemljiscih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 13 Tilka Klinar Selekcija pri drobnici     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 09 Boris Fras Vrtni nacrt zasaditve     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 08 Boris Fras Cesen in cebula     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 07 Boris Fras Sadnja sadnih dreves in nasveti krompir     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 06 Boris Fras Kamene moke Skropljenje sadovnjakov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 05 Boris Fras Pogled na minulo zimo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 02 Silvo Zveplan Dognojevanje ozimnih zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 03 01 Monika Oset Luskar Spomladanska dela v hmeljiscih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 29 mag Natasa Ferant Krepke sadike zelisc pogoj za dober pridelek     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 28 Alenka Ferlez Rus Predpomladansko skropljenje sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 27 Josko Livk Sadilni material v hmeljarstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 24 Miran Toric Rez breskev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 23 Metka Barbaric Setev jarin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 22 Ernest Novak Rez vinske trte     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 21 Branko Belec Prasicereja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 20 Janez Lebar Zimska prehrana krav molznic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 17 Lidija Senic Povabilo na 35 cebelarske dneve v Celju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 16 Natasa Lilek Zasadimo medovite rastline     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 15 Anton Tomec Vclanitev v CZS     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 14 Tomaz Samec Spomladansko delo cebelarskih svetovalcev NUJNA napoved     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 13 Vlado Avgustin Nakup cebeljih druzin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 10 Irena Friskovec Pomladanska dela v hmeljiscih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 09 Polona Starc socialni transferji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 06 Tatjana Pevec Spomladanska dela na travinju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 03 Andrej Jamsek Agroekonomika     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 02 Draga Zadravec Apnenje tal     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 02 01 Misa Pusenjak Pridelava cesna     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 31 Tadeja Vododvnik Plevnik Priprava vina na steklenicenje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 30 Roman Stabus Zimska rez vinske trte     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 27 Damijan Vrtin Investicijske olajsave na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 26 Andreja Brence Rezerve v sadjarstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 25 Lucija Leskovsek Skladiscenje pridelkov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 24 Mateja Strgulec Pomen zasnove poljedelskega kolobarja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 23 Martin Mavsar Vzdrzevanje traktorja je pomembno     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 20 Tanja Valentic Sirok Moznosti za oddajo razlicnih zahtevkov v januarju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 19 Egon Vovk Oskrba jagnjet s selenom     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 18 Darja Zadnik Odprti kmetijski razpisi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 17 Ivan Kodric Zimska rez aktinidije     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 16 Majda Brdnik Zimska rez vinske trte     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 13 Sonja Zidar Urbanija Predelava sadja kot dopolnilna dejavnost     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 12 Marta Kos Nacionalna poklicna kvalifikacija Zivinorejec     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 11 mag Vesna Velikonja Davcne spremembe v kmetijstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 10 Ana Ogorelec Pridelajmo seme domacih vrtnin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 09 Zlatko Krasnic Urejenost hleva za zivino     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 06 Egon Rebec Dolznosti lastnikov glede certifikacije     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 05 Egon Rebec Certifikacija gozdov za manjse lastnike     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 04 Joze Mori Licitacija lesa kot izziv     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2012 01 03 Joze Mori Vabilo na licitacijo lesa     Mobilne naprave o
Izberi:  Vse | NobenIzbrano: Predvajaj