Vec...

Posnetki:

PredvajajPrenesi k sebikn 2013 12 20 Jurij Begus Novi pristopi za gospodarno izkoriscanje gozda     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 12 19 Marijana Minic Sanacija novembrskega vetroloma     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 12 18 Marija Kolsek Za praznike izberimo slovensko drevesce     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 12 17 dr Ales Poljanec Projekt recharge green     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 12 16 Andrej Breznikar Najbolj skrbni lastniki gozdov 2013     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 12 13 Matjaz Meglic Vpliv prehrane na kakovost prasicjega mesa     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 12 12 Andrej Varl Prehrana telet po odstavitvi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 12 11 Robert Golc Odvzem vzorcev za analizo zemlje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 12 10 Majda Luznar Gnojenje z organskimi gnojili na VVO     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 12 09 Miha Stular Razpisi v ribogojstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 12 06 Felicita Domiter Trzenje Dobrot slovenskih kmetij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 12 05 Igor Tumpej Bodimo pozorni na stroske pri gradnji hlevov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 12 04 Hinka Hrzic Neposredna prodaja pridelkov kmetij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 12 03 Ivan Brodnjak Apnenje tal     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 12 02 Peter Pribozic Nadstandard v reji prasicev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 29 Boris Fras Kompostni kupi in zatiranje polzev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 28 Boris Fras Kamene moke trosimo jeseni     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 27 Boris Fras Zascita zelenjave pred zmrzaljo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 26 Boris Fras Siljenje radica Trnulje Zitna trava     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 25 Boris Fras Skladiscenje in konzerviranje pridelkov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 22 Silvo Zveplan Zatiranje voluharja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 21 dr Andreja Cerenak Uporaba hmelja v prehrani zivali     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 20 mag Natasa Ferant Zelisca v zimskem casu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 19 Alenka Ferlez Rus Varstvo sadnega drevja jeseni     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 18 dr Barbara Ceh Lan za vec omega3 v zivilih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 15 Zita Flisar Novak Apnenje kmetijskih povrsin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 14 mag Branko Belec sanitacija v prasicereji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 13 Miran Toric o sajenju sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 12 Janez Lebar Optimizacija obrokov v prehrani krav molznic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 11 Ernest Novak Sveti Martin novo vino     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 08 Natasa Lilek Slovenski med z geografsko oznacbo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 07 Tanja Arih Korosic cebelarski turizem pomen certificiranja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 06 Tanja Magdic o pripravi cebeljih pridelkov za prodajo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 05 Tanja Magdic Cebelarji in Tradicionalni slovenski zajtrk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 11 04 Andreja Kandolf Uporaba cebeljih pridelkov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 30 Andreja Brglez Nepravilni vonji mladega vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 29 Andreja Brglez Napake mladega vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 28 Andreja Brglez Ne pozabite na drugi pretok     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 25 Helena Prepadnik Toplogredni plini v govedoreji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 24 Mitja Zupancic Reja prasicev na EKO kmetijah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 23 mag Tatjana Pevec Pridelava zgodnje spomladanske krme     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 22 Iris Skerbot Skladiscni skodljivci zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 21 Igor Skerbot Pohitimo s setvijo ozimnih zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 18 Roman Stabuc Obnova vinogradov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 17 Tadeja Vodovnik Plevnik nega mladega vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 16 Misa Pusenjak Gnojenje z organskimi gnojili     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 15 Marjeta Miklavc jesensko zatiranje plevelov v zitih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 14 Draga Zadravec Setev ozimnih zit letosnje razmere     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 11 Zoran Grecs Ov plivu klimatskih sprememb na gozd     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 10 Boris Papec Lesna biomasa slovenska nafta     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 09 Dragan Matijasic Vrednotenje okoljskih storitev v zasebnem gozdu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 08 mag Andrej Breznikar Gozdna pedagogika kot dopolnilna dejavnost na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 07 Blaz Cerne Subvencioniranje gozdnih del za vzdrzevanje okolja zivali     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 04 Damijan Vrtin Obdavcitev kmetij po novem     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 03 Martin Mavsar Vabilo na praznik topliskega jabolka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 02 Andreja Brence Pridelava sadja v letu 2013     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 10 01 Mateja Strgulec Zakonitosti setve ozimnih zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 30 Samo Hudoklin Trgatev in predelava grozdja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 27 Tamara Rusjan Smernice pridelave grozdja v Primorski vinorodni dezeli     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 26 Mojca Rot Plodova vinska musica     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 25 Jana Bolcic o cesnu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 24 Bogdan Crv Knjigovodstvo na kmetiji po novem     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 23 Majda Brdnik Trgatev in dela v vinogradu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 20 Janja Zagar Podpora kmetijskim ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 19 Ana Ogorelec motovilec     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 18 Valentina Sajn Skupna kmetijska politika v novem obdobju 2014 2020     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 17 Nada Gabrenja Internet na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 16 Damijana Ilijas Zakaj je menjavanje kultur na pridelovalnih povrsinah potrebno     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 13 Mojca Povsnar Starman Oskrba travinja po susi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 12 Ana Beden Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 11 Tatjana Grilc Mladi prevzemniki razpis      1.99 Mb Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 10 Ana Demsar Benedicic Obvezno vodenje knjigovodstva     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 09 Marija Grohar Krmni obrok po susi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 06 Anton Hohler Pravila siliranja koruze     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 05 Igor Tumpej Dosejavanje travne ruse     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 04 Stane Levart Kako do male sirarne     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 03 Ivan Brodnjak Setev oljne ogrscice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 09 02 Peter Pribozic siliranje koruznega zrnja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 30 Boris Fras Sadno drevje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 29 Boris Fras Boj s skodljivci in boleznimi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 28 Boris Fras Kapljicno namakanje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 27 Boris Fras Nujno bo namakanje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 26 Boris Fras Priprave na setev zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 23 Alenka Ferlez Rus Obiranje jabolk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 22 Magda Rak Cizej koruzna vesca     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 21 Monika Oset Luskar Obiranje hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 20 Pomen rodovitnosti tal za uspesno pridelavo hmelja dr Barbara Ceh     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 19 Silvo Zveplan Zatiranje strniscnih plevelov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 16 Ernest Novak Dela v vinogradu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 14 Janez Lebar specialist za govedorejo in drobnico     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 13 dr Stanko Kapun     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 12 Saso Sever Oskrba prasicev z vodo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 09 Mira Jenko Rogelj Zascita zdravja cebelj je temelj za prihajajoco cebelersko sezono     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 08 Marija Arh Ivansek Med v kulinariki     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 07 Tanja Magdic Prodaja medu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 06 Vlado Avgustin Cebelarjeva opravila v avgustu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 05 Natasa Lilek Visje kakovostne sheme za med     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 02 Irena Friskovec Priprave na obiranje hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 08 01 Igor Skerbot Pridelava motovilca     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 31 Polona Starc Sporocanje visje sile     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 30 Mitja Zupancic Reja kokosi nesnic na ekoloski kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 29 Igor Skerbot Kalcij v prehrani vrtnin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 26 Zlatka Gutman Kobal Prvi pogledi na letino jabolk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 25 Tadeja Vodovnik Plevnik Skrb za vino v vrocem poletju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 24     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 23 Misa Pusenjak Vrtnine v vrocini     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 22 Simona Hauptman Vinogradniska opravila v juliju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 19 mag Janko Mehle Lovisca s posebnim namenom     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 18 Stane Kunej Izvajanje del v gozdovih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 17 Zoran Grecs Vlaganje v gozdove     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 16 Dragan Matjasic Kolesarjenje v gozdu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 15 mag Andrej Breznikar Vloga gozda pri ohranjanju vodnih virov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 12 Anne Marie Valentar Mediacija nacin resevanja konfliktov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 11 Martin Mavsar na kaj moramo biti pozorni pri mulcenju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 10 Natalija Pelko o sesajocih zuzelkah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 09 Mateja Strgulec Pridelava industrijske konoplje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 08 Andreja Brence Jagodicevje v juliju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 05 Ivan Kodric Poletna rez marelic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 04 Majda Brdnik dela v vinogradu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 03 Mateja Kavcic Korenjak o pomenu analize mleka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 02 Ida Stoka Zakaj je pomembno oblikovanje crednik     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 07 01 Jana Bolcic pridelava sladkega janeza     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 28 Janko Debeljak Izziv strokovnih sluzb     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 27 Karmen Skalic LAS Zasavje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 26 Ana Ogorelec Sladki krompir     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 24 Alenka Caf Redcenje plodicev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 21 Germana Pivk Proizvodne lastnosti travne ruse     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 20 Erika Boltar Strune in njihov razvoj     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 19 Tomaz Cer Socialno podjetnistvo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 17 Vanja Bajt Frelih Trzenje zivil rastlinskega izvora     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 14 Peter Pribozic Zatiranje muh v hlevih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 13 Stane Leskovar Obdavcitev kmetij in katastrski dohodek     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 12 Ivan Brodnjak Oskrba koruze     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 11 Anton Hohler Govedoreja v perspektivi strategije kmetijstva do 2020     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 10 Franci Ornik Ukrep Mladi prevzemniki     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 07 Boris Fras Redcenje plodov in boj s strunami     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 06 Boris Fras Vrsickanje in njegov pomen     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 05 Boris Fras Boj s plesnimi II     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 04 Boris Fras Boj s plesnimi na EKO nacin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 03 Boris Fras Borba s polzi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 06 03 Boris Fras Boj s plesnimi na EKO nacin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 31 dr Barbara Ceh Dognojevanje hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 30 Alenka ferlez Rus varstvo sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 29 Natasa Ferant Zeliscni vrt je ze posajen     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 28 Silvo Zveplan Zatiranje sirokolistnih plevelov na travnikih in pasnikih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 27 Josko Livk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 24 Metka Barbaric Varsto zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 23 mag Branko Belec Prednosti umetnega osemenjevanja prasicev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 22 Breda Vicar Gnojenje zelenjadnic z dusikom     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 21 Ernest Novak Zelena dela v vinogradu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 20 Janez Lebar Letna prehrana krav molznic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 17 Natasa Lilek Sheme kakovosti medu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 16 Suzana Skerbis Previdno s pesticidi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 15 Vlado Avgustin Dan odprtih vrat cebelarjev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 14 Vlado Avgustin Cebelarjeva opravila v maju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 13 Tomaz Samec Osnovna odbira in terensko svetovanje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 10 Iris Skerbot Kapusov scitkar     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 09 Matija Zupancic Zivalim ustrezna reja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 08 mag Tatjana Pevec Krajinske znacilnosti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 07 Irena Friskovec Poskodovanost hmelja in ukrepi po toci     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 05 06 mag Tatjana Pevec Setev in dosejavanje trav     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 26 Roman Stabuc Spomladanska dela v vinogradih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 25 Draga Zadravec Priprave na setev koruze     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 24 Zlatka Gutman Kobal Cvetenje jabolk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 23 Misa Pusenjak Pomen strocnic v kolobarju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 22 Tadeja Vodovnik Plevnik Priprava vina za prodajo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 19 Domen Bajec Varstvo sadovnjakov in vinogradov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 18 Damijan Vrtin Obdavcenje kmetij spremembe     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 17 Andreja Brence Spomladanska prehrana sadnih rastlin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 16 Mateja Strgulec Oskrba poskodovanih ozimnih zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 15 Martin Mavsar Pregledi naprav za nanos FFS     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 12 Mojca Rot resarji skoda v pridelavi koscicarjev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 11 Anka pozenel Ocenjevanje kuhanega krompirja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 10 Mojca Mavric Strukelj Prehrana vinske trte     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 09 Majda Brdnik Sajenje vinske trte     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 08 Matjaz Jancar Pavje oko pri oljkah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 05 Robert Hostnik Ekosistemske storitve slovenskih gozdov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 04 Jurij Begus varnost pri delu v gozdu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 03 Marjana Minic Obnova s sajenjem     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 04 02 Jost Jaksa Obvladovanje podlubnikov v slovenskih gozdovih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 29 Barbara Lapuh Reja kokosi nesnic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 28 Jasmina Slatnar Zajedavci pri drobnici     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 27 Anton Zavodnik Spremembe pri gnojenju v skladu z novo uredbo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 26 Alenka Caf Opravila v nasadu jagod     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 25 Ana Ogorelec Pomen hrena v prehrani in pridelava     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 22 Stane Levart Znanje za predelavo mleka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 21 Igor Tumpej Pridelovanje lucerne     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 20 Peter Pribozic Dobrote slovenskih kmetij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 19 Peter Pribozic Alternative v reji kokosi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 18 Peter Pribozic Alternative v reji kokosi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 15 Tilka Klinar Vkljucitev v EKO kmetijstvo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 14 Franc Pavlin gradnja nezahtevnih objektov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 13 Dusan Jovic Triglavski narodni park     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 12 Franc Solar Pomen voluminozne krme v govedoreji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 11 Andreja Teran Krajinske znacilnosti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 08 Marija Srblin Odkupni pogoji za ovcjo volno     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 07 Marija Srblin Pravilno skladiscenje volne     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 06 Marija Srblin Volno je nujno razvrscati     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 05 Marija Srblin Ovce naj opere dez pred striznjo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 04 Marija Srblin Striznja ovc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 03 01 Boris Fras Zimsko skropljenje sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 28 Boris Fras O rezi sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 27 Boris Fras Druga spomladanska dela na vrtu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 26 Boris Fras Prva spomladanska dela na vrtu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 25 Boris Fras Bodimo pozorni na semena     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 22 Silvo Zveplan Spomladansko dognojevanje zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 21 dr Magda Rak Cizej Certificirane sadike hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 20 mag Natasa Ferant Setev in vzgoja zelisc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 19 Barbara Ceh Dognojevanje hmelja z gnojevko     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 18 dr Andreja Cerenak Uporaba hmelja v prehrani zivali     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 15 Breda Vicar Vzgoja sadik zelenjave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 14 Metka Barbaric Setev jarin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 13 Marjan Spur Pravilni pristop k telitvi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 12 Janez Lebar Izravnava krmnih obrokov krav molznic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 11 mag Branko Belec Varnost na prasicerejski kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 07 Vlado Avgustin povabilo na celjski sejem     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 06 Andreja Kandolf Uzivajmo pridelke cebel     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 05 Vlado Avgustin Cebelarjeva opravila v februarju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 04 Tomaz Samec Pomen cebelarskega svetovanja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 02 01 mag Tatjana Pevec Priprava kolov za pasne ograje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 31 Igor Skerbot Prve setve zelenjadnic pozimi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 30 Polona Starc Pokojninska reforma za kmecke zavarovance     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 29 Iris Skerbot Vse o fizolarju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 28 Irena Friskovec Vzdrzevanje hmeljskih zicnic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 25 Andrej Sorsak Zimska rez jablan     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 24 Roman Stabuc Zimska rez vinske trte     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 23 Misa Pusenjak Poskrbimo za seme     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 22 Tadeja Vodovnik Plevnik Pomen rednega pokusanja vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 21 Marjeta Miklavc Zatiranje plevelov v zitih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 18 Natalija Pelko Za vec prihodka v pridelavi zelenjave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 17 Anne Marie Valentar kdaj in kako koristimo javna sredstva     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 16 Damjan Vrtin dohodninske info     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 15 Mateja Strgulec Prilagajanje poljedelstva podnebnim spremembam     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 14 Martin Mavsar pravilno sajenje sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 11 Egon Volk Aktivna vlaknina v prehrani krav     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 10 Tamara Rusjan novosti pri ekoloskem vinarstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 09 Janja Bolcic Rdeca mesecna redkvica     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 08 Ivan Kodric Zimska rez breskev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 07 Mojca Mavric Strukelj Zimska rez vinske trte     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 04 Milka Mele Petric Kaj je dobra komunikacija na turisticni kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 03 Sonja Zidar Urbanija Panozni krozki za povecanje samooskrbe     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2013 01 02 Janez Ocepek Obujanje travniskih sadovnjakov     Mobilne naprave o
Izberi:  Vse | NobenIzbrano: Predvajaj