Vec...

Posnetki:

PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 12 19 Tomaz Mocnik Kaj prinasa prihodnje programsko obdobje kmetijam     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 12 18 Ana Ogorelec Pridelava domacih semen     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 12 17 Vladka Turk Mate EKO kmetijstvo prijava pogoji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 12 16 Anton Zavodnik Nasveti za skladiscenje organskih gnojil     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 12 15 Barbara Lapuh Izobrazovanje za nacionalno poklicno kvalifikacijo smer zivinorejec     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 12 12 Tomaz Berce Sobivanje z rjavim medvedom     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 12 11 Jurij Begus Zledolom gozdna tehnika varnost pri delu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 12 10 Mojca Bogovic Pravila ravnanja z okrasnimi drevesci     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 12 09 Andrej Strnisa Pomen opredeljenih funkcij gozdov pri gospodarjenju     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 12 08 mag Andrej Breznikar Prioriteta pri sanaciji posledic zledoloma     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 12 05 Matjaz Meglic Imejte urejene evidence kmetijskih opravil     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 12 04 Andrej Varl Spremeba klime vpliva na travno ruso     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 12 03 Robert Golc Kolobarjenje se obrestuje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 12 02 Majda Luznar Vstopni pogoji za ukrepe KOPOP     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 12 01 Franc Solar Vzreja telet     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 28 Boris Fras Skladiscenje pridelkov obrezovanje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 27 Boris Fras Zvepleno apnena brozga     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 26 Boris Fras PRP in podobna sredstva     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 25 Boris Fras Dodatki za obogatitev zemlje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 24 Boris Fras Pogled na trenutne razmere      4.43 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 21 Andrej Rebernisek Posebnosti kletarjenja letnika 2014     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 20 Terezija Bogdan Tezave z uredbo o dopolnilnih dejavnostih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 19 Peter Pribozic Obveznosti ukrep dobrobit prasicev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 18 Ivan Brodnjak Pomen analize tal in pomembnosti uravnavanja pH     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 17 Peter Pribozic Izobrazevanja KOPOP Pohitite s prijavo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 14 Alenka Ferlez Rus Jesensko skropljenje sadnega drevja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 13 dr Barbara Ceh Pridelava ricka     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 12 Silvo Zveplan Tezave z voluharjem     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 11 mag Natasa Ferant Zelisca tudi pozimi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 10 Andreja Cerenak Zagotavljanje konkurencnosti slovenskega hmeljarstva z izborom disavnih sort hmelja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 07 Janez Lebar Naknadna fermentacija silaze     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 06 mag Branko Belec Afriska prasicja kuga     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 05 Alojz Topolovec EKO kmetijstvo v Pomurju     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 04 Metka Barbaric KOPOP izobrazevanja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 11 03 Ernest Novak Pogled na vinograde in v kleti     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 30 Tanja Magdic Slovenski med z geografsko oznacbo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 29 Tanja Magdic Tradicionalni slovenski zajtrk     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 28 Natasa Klemencic Strukelj Kar sejemo to zanjemo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 27 Vlado Avgustin Prezimovanje cebeljih druzin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 24 Mitja Zupancic Kandidiranje EKO kmetij na ukrep 132     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 23 Iris Skerbot jesensko varstvo zit     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 22 Irena Friskovec Jesenska dela v hmeljiscih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 21 mag Tatjana Pevec Apnenje travnikov in pasnikov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 20 Igor Skerbot Pravilen odvzem vzorcev za analizo zemlje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 17 Zlatka Gutman Kobal Tezave z letosnjo letino jabolk     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 16 Draga Zadravec Vpliv roka setve na ozimine     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 15 Tadeja Vodovnik Plevnik Nega mladega vina     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 14 Misa Pusenjak Pridelava cesna     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 13 Roman Stabuc Vinogradnistvo gre naprej     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 10 Natalija Pelko Skladiscenje zelenjave     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 09 Ana Nusa Kunej pridelava varne hrane na kmetijah     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 08 Andreja Brence Uzivajmo odlicna domaca jabolka     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 07 Mateja Strgulec Pomembne stvari pri setvi zit v EKO pridelavi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 06 Martin Mavsar Priprava jabolcnega soka     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 03 Jana Bolcic Pridelava jedilnih buc     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 02 Tamara Rusjan Most in mlada vina     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 10 01 Michaela Vidic Varno delo na kmetiji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 30 Snezana Levstik ribistvo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 29 Irena Vrhovnik Obiranje oljk     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 26 Joze Oblak Pasa zivine v zimskem casu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 25 Spela Drnovsek Invazivne rastline na kmetijskih zemljiscih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 23 Valentina Sajn KOPOP ukrepi in zahteve     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 22 Roman Rupnik Odvzem vzorcev za analizo zemlje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 19 Rok Cerne Ris izginja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 18 Zeljko Gorisek ohranitev kakovosti lesa dreves poskodovanih v zledolomu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 16 Roman Habjanic Varnost lastnikov pri delu v gozdu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 15 Andrej Strnisa Secnja dreves     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 12 Tomaz Cer Prodaja in marketing     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 11 Ana Beden novosti v uredbi o dopolnilni dejavnostih na kmetiji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 10 Tatjana Grilc Spravilo in skladiscenje pridelkov v letosnjem letu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 09 Ana Demsar Benedicic Obveznosti mladih prevzemnikov kmetij     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 08 Marija Grohar Obolenja parkljev pri govedu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 05 Peter Pribozic Kam usmeriti prasicerejo v Sloveniji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 04 Joze Smolinger Vmesni katalog bikov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 03 Stane Levart Kako pravilno postreci domace sire     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 02 Stane Levart Zaznave pri sirih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 09 01 Igor Tumpej Energija v obrokih krav     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 29 Boris Fras Oljcna muha zatiranje      3.84 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 28 Boris Fras Borba s polzi      3.45 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 27 Boris Fras Borba z boleznimi na EKO nacin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 26 Boris Fras Zeolit pomaga izboljsati tla     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 25 Boris Fras Zastirka iz kartona     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 22 Alenka Ferlez Rus Plodova vinska musica     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 21 Magda Rak Cizelj Koruzna vesca     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 19 mag Natasa Ferant Pozno poletje v zeliscnem vrtu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 18 Silvo Zveplan Zatiranje strniscnih plevelov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 14 Marjan Spur Dolgozivost pri govedu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 13 Ernest Novak Dozorevanje grozdja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 12 Janez Lebar pocutje domacih zivali v poletni vrocini     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 11 Zita Flisar Novak Poletna obdelava tal     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 08 dr Peter kozmus Ohranjanje Kranjske sivke      2.60 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 07 Natasa Lilek O cvetnem prahu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 06 Vlado Avgustin Cebelarjeva opravila v avgustu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 05 Jure Justinek Ocena pasne sezone     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 08 01 Iris Skerbot Pelinolistna ambrozija     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 31 Maja Klemen Cokan Kmetovanje s pomocjo Setvenega koledarja Marije Thun     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 30 Iris Skerbot Integrirano varstvo rastlin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 29 Igor Skerbot Voda in pridelovanje zelenjave     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 28 Mitja Zupancic Strniscni dosevki     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 25 mag Zlatka Gutman Kobal Obeti letine jabolk     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 24 Draga Zadravec Apnenje strnisc     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 23 Misa Pusenjak Pridelava vrtnin v letosnjih razmerah     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 22 Tadeja Vodovnik Plevnik Spremljanje dozorevanja grozdja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 21 Roman Stabuc Poletna dela v vinogradu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 18 Andreja Absenc Spremembe za nosilce dopolnilnih dejavnosti     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 17 Natalija Pelko Aktualno v pridelavi zelenjave     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 16 Damijan Vrtin Novosti pri normirancih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 15 Mateja Strgulec Pogled na pridelavo jecmena     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 14 Martin Mavsar Barva protitocnih mrez in vpliv na pridelavo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 11 Darja Zadnik Ukrep sodelovanje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 10 Egon Volk pomanjkanje fosforja pri prezvekovalcih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 09 Mojca Mavric Strukelj Poletna dela v vinogradu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 08 Irena Vrhovnik opazovanja in dela v oljcniku     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 07 Jana Bolcic Pridelovanje endivije      2.84 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 04 cebelarjenje v obcini Medvode     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 03 mag Janez Kunc Novosti v osemenjevalnem centru Preska     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 02 Matjaz Malezic Opravila v sadovnjaku      3.52 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 07 01 mag Marjan Dolensek Zemlja na cestiscu      3.47 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 30 Damjana Ilijas Strniscni dosevki     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 27 Zoran Grecs Obvladovanje japonskega dresnika     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 26 Marija Kolsek potek sanacije zledoloma z vidika varstva gozdov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 24 Jurij Begus Nadomestila za uporabo gozdnih cest     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 23 Dragan Matjasic Upravljanje obmocij Natura 2000 na podrocju gozdarstva     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 20 Germana Pivk Travniski sadovnjaki      2.93 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 19 Mojca povsnar Starman Standard za varno hrano     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 18 Milena Crv Socialno podjetnistvo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 17 Natasa Boznar Markelj Izziv ekoloske pridelave vrtnin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 16 Vanja Bajd Frelih Trzenje zivi zivalskega izvora     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 13 SHinka Hrzic Zelisca v nasem vrtu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 12 Srecko Rajh Junijska dela v nasadih jabolk     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 11 Petra Hanzel Pridelava kolerabice     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 10 Marija Vraber Vodenje evidenc     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 09 Ivan Brodnjak oskrba koruze     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 06 Marija Srblin Nacini uporabe volnenega filca kot naravne zastirke     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 05 Marija Srblin Volneni filc kot naravna zastirka     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 04 Robert Bozic Svetovanje izpolnjevanja ukrepov KOP     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 03 Robert Bozic Porocanje v primeru visje sile     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 06 02 Robert Bozic Izteka se rok za dopolnitev vlog     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 30 Silvo Zveplan zatiranje plevelov na travnikih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 29 Alenka Ferlez Rus Zascita sadovnjakov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 28 Poletna opravila v zeliscnem vrtu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 27 Jožko Livk Vodenje registra hmeljisc      3.91 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 26 dr Barbara Ceh zakaj Gnojilo 15 15 15 ni primerno za hmeljisca     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 23 mag Branko Belec Osemenjevalni center plemenskih merjascev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 22 Ernest Novak aktualnosti v vinogradnistvu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 21 Miran Toric Aktualnosti v sadjarstvu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 20 dr Stanko Kapun Sudanska trava     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 19 Metka Barbaric Pleveli v koruzi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 16 Natasa Klemencic Strukelj Dan odprtih vrat SLO cebelarjev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 15 Tomaz Samec Pridobivanje propolisa     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 14 Natasa Lilek Cvetni prah     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 13 Andreja Kandolf Tocenje medu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 12 Jure Justinek Gozdno medenje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 09 Mitja Zupancic Reja pitovnih piscancev na EKO kmetijah     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 08 mag Tatjana Pevec Race so resitev problema s polzi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 07 Helena Prepadnik Lucerna v prehrani goveda     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 06 Irena Friskovec Napeljava poganjkov hmelja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 05 05 mag Tatjana Pevec Pohitimo s kosnjo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 25 Draga Zadravec Dognojevanje zit     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 24 Marjeta Miklavc Varstvo zit pred boleznimi in skodljivci     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 23 Martina Gomzi EKO pridelava koruze     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 22 Roman Stabuc Vinogradniska opravila v letosnjem maju     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 18 Natalija Pelko Sajenje plodovk     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 17 Ana Nusa Kunej Zahteve za prodajo na kmetiji in trznici     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 16 Andreja Brece Rodnost jablan in hrušk      2.92 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 15 Mateja Strgulec Nasveti ob setvi koruze     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 14 Karmen Rodic Gosenice ledvicastih sovk     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 11 Anka Pozenel Nasveti za setev koruze v boju s suso     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 10 Tanja Valantic Sirok Zahteve glede prodaje jajc     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 09 Mojca Rot Cvetna monilija     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 08 Marta Koruza Jagnjetina sodi na velikonocno praznicno mizo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 07 Mojca Mavric Strukel Katere sorte vinske trte saditi v slovenske vinograde     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 04 Vesna Velikonja Porocanje o dosezenih ciljih investicij PRP     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 03 Anton Zavodnik Nasveti za dosejavanje travnikov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 02 Jasmina Slatnar Vabilo na dan odprtih vrat OC Preska     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 04 01 Barbara Lapuh Prodaja surovega mleka     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 31 Ana Ogorelec Priprava na pobiranje spargljev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 28 Rok Cerne Postopki ob srecanju z medvedom     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 27 Jurij Begus Previdno pri sanaciji zledoloma     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 26 Zoran Grecs Obnova gozdov in sadike gozdnega drevja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 25 Marija Kolsek Nevarnost namnozitve podlubnikov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 24 mag Andrej Breznikar Sanacija po zledu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 21 Tilka Klinar Zakonitosti pase     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 20 Franc Pavlin odprava mlecnih kvot     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 19 Andreja Teran Kaj je potrebno vedeti o herbicidih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 18 Marija Kalan Ukrepi v posevkih ozimnih zit     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 17 Lidija Snut Oznacevanje alkoholnih pijac     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 14 Slavica Strelec Ocenjevanja za razstavo Dobrote slovenskih kmetij     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 13 Peter Pribozic Dobro pocutje prasicev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 12 Joze Smolinger Katalog bikov je pomoc rejcu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 11 Andrej Rebernisek Gnojenje vinogradov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 10 Ivan Brodnjak Oskrba oljne ogrscice     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 07 Marija Srblin Odkup ovcje volne dan odprtih vrat     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 06 Marija Srblin priprava na strizenje ovc     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 05 Boris Fras Cesen in cebula ter grah     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 04 Boris Fras Saditev sadnega drevja in krompirja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 03 03 Boris Fras Kamene moke     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 28 dr Natasa Ferant O pridelavi lanu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 27 Silvo Zveplan Dognojevanje ozimin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 26 mag Natasa Ferant Tudi pozimi rozice cveto     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 25 Monika Oset luskar Sadilni material v hmeljarstvu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 24 Gregor Leskosek povzetki hmeljarskega seminarja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 21 Breda Vicar O vzgoji sadik zelenjadnic     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 20 Ernest Novak Opravila vinogradi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 19 Janez Lebar o prehrani krav     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 18 Miran Toric Obrezovanje visokodebelnih sadovnjakov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 17 Branko Belec Kanibalizem pri prasicih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 14 Vlado Avgustin Cebele v februarju     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 13 Tanja Magdic Ze po embalazi prepoznamo slovenski med     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 12 Tomaz Samec O propolisu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 11 Franc Sivic Prebiotiki v medu in njihov pomen     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 10 dr Franc Groselj Cebelji pridelki zdravijo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 07 Anka Luskar Dopolnilna dejavnost in zakljucni racun     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 06 Igor Skerbot Voda in pridelava zelenjave     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 05 Stefka Goltnik Izpolnjevanje vlog za neposredna placila     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 04 Polona Starc Obdavcitev kmetij     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 02 03 Tatjana Pevec priprava na paso     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 31 Tadeja Vodovnik Plevnik Zorenje vina     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 30 Draga Zadravec priprave na sajenje krompirja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 29 Misa Pusenjak Pravilna pridelava domacega semena vrtnin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 28 Roman Stabuc zimska rez vinske trte     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 27 Andrej Sorsak Zimska rez jablanovih nasadov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 24 Ana Nusa Kunej Peka domacega kruha     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 23 Natalija Pelko Priprave na pridelavo zelenjave     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 22 Damijan Vrtin Uveljavljanje investicijske olajsave     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 21 Mateja Strgulec Pridelava domacih semen     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 20 Martin Mavsar Varno delo z baterijskimi skarjami      2.01 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 17 Jana Bolcic Gojenje sadik zelenjave     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 16 Tanja Valantic Sirok prenos placilnih pravic     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 15 Snezana Levstik Aktualnosti v ribistvu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 14 Majda Brdnik Zimska rez vinske trte     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 13 Ida Stoka Biotska raznovrstnost     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 10 Milka Mele Petric Trzenje na kmetiji      3.38 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 09 Vladka Turk Mate Vodenje evidenc v EKO pridelavi      2.61 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 08 Franc Palcic Administrativne zadeve januarja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 07 Darka Zupanc Pus Razpisi za male namakalne sisteme     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2014 01 06 Stefan Kuhar Nadomestila za kmetovanje na VVO     o
Izberi:  Vse | NobenIzbrano: Predvajaj