Vec...

Posnetki:

PredvajajPrenesi k sebikn 2017 01 02 Andreja Krt Trg dela in prevzemanje kmetij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 30 Andreja Brglez Pot do penine     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 29 Andreja Brglez Dve skrivnosti penecih vin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 28 Andreja Brglez Mehurcki in peneca vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 27 Andreja Brglez Vrstno bogastvo penin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 26 Andreja Brglez Uzivanje penin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 23 Mojca Mavric Strukelj Zimska rez v obolelih vinogradih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 22 Mojca Mavric Strukelj Zimska rez vinske trte     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 21 Jana Bolcic Delo v plastenjakih      2.62 Mb Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 20 Anka Pozenel Krompir ima rad mir     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 19 Darja Zadnik Izkoritiste sredstva aktualnih razpisov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 16 Barbara Lapuh Prodaja na kmetijah in zahteve     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 15 mag Marjan Dolensek Varno delo pri pripravi drv     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 14 Spela Drnovsek Odprti razpisi in kaj ne spregledati     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 13 mag Sonja Zidar Urbanija stratesko nacrtovanje za mlade kmete     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 12 Alenka Caf posvet za pridelovalce jagod     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 09 Mojca Povsnar Starman Izziv pridelovanja zelisc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 08 Tomaz Cor O trzenju in promociji kmetijskih pridelkov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 07 mag Miha Stular Razmislite o ribogojstvu kot dopolnilni dejavnosti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 06 Majda Luznar Mejne vrednosti nitratov in gnojenje z zivinskimi gnojili     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 05 Marija Grohar Pravilna prehrana telet     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 02 Peter Pribozic Pesa repa koleraba v prehrani prasicev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 12 01 Peter Pribozic Krompir in korenje v prehrani prasicev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 30 Ivan Brodnjak Apnenje ozimin in zatiranje plevelov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 29 Ivan Brodnjak Stanje ozimin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 28 mag Darja Prevalnik Vstop v ukrep Dobrobit zivali     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 25 dr Barbara Ceh CRP tehnologija pridelave konoplje v Sloveniji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 24 Monika Oset Luskar Sadilni material in sajenje hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 22 Alenka Ferlez Rus Jesenska opravila v sadovnjaku     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 21 Silvo Zveplan Premagajmo voluharja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 18 Metka Barbaric Obveznosti vkljucenih v ukrepe KOPOP     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 17 Metka Barbaric Oznacevanje nalozb     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 16 mag Branko Belec Epidemicna driska prasicev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 15 Ernest Novak Opravila v vinogradu in kleti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 14 Janez Lebar Secnina urea v melku     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 11 Tanja Magdic Cebelarski pridelki so lahko lepo darilo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 10 Andreja Kandolf Cebelji pridelki za zdravje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 09 NatasaLilek Sheme kakovosti medu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 08 Natasa Klemencic Strukelj Kar sejemo to zanjemo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 07 Tanja Magdic Deset let vseslovenskega medenega zajtrka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 04 mag Andrej Breznikar Razseznosti napada podlubnikov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 03 Jurij Begus Pravilna priprava drv za kurjenje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 11 02 Mojca Bogovic Naravna obnova gozdov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 28 Maja Klemen Cokan Kisanje zelja po Mariji Thun     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 27 Lidija Diklic Analiza tal     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 26 Irena Friskovec Vzdrzevanje zicnic v hmeljiscih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 25 Iris Skerbot Problematika ogrcev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 24 Igor Skerbot Zakaj saditi spomladanski cesen ze jeseni     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 21 Tadeja Vodovnik Plevnik nega mladega vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 20 Dragica Zadravec Optimalni roki setve ozimnih zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 19 Misa Pusenjak Uporaba organskih gnojil     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 18 Roman Stabuc Jesenska dela v vinogradih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 17 Natalija Pelko Pridelava cesna     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 14 Natalija Pelko Gnojenje vrtnin z organskimi gnojili     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 13 Ivanka Badovinac Nega mladega vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 12 Mateja Strgulec Usposabljanja in izobrazevanja za EKO kmete     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 11 Mateja Strgulec Zakonitosti podorovanja strniscnih dosevkov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 10 Martin Mauser priprava jabolcnega soka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 07 Anka Pozenel Pridelovanje pire     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 06 Mojca Mavric Strukelj Obnova vinogradov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 05 dr Marko Devetak Bodite pozorni na bolezni zelenjadnic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 04 Irena Vrhovnik Priprave na obiranje oljk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 10 03 Jana Bolcic Pridelava jedilnih buc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 30 Mojca Vavken Pravila oznacevanja sredstev iz ukrepov PRP     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 29 Damjana Ilijas Skladiscenje pridelkov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 28 Janja Zagar Sprememba pri obracunu trosarin za zganje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 27 mag Sonja Zidar Urbanija Mladi kmetje in njihove obveznosti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 26 Ana Ogorelec Vlagamo samo najboljso zelenjavo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 23 Ana Demsar Benedicic Kako izboljsati ekonomiko prireje mleka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 22 Matjaz Meglic Zakonodaja in planinski pasniki     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 21 Andrej Varl o pomenu cistilne kosnje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 20 Robert Golc Vse o kolobarju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 19 Franc Solar Ekolosko kmetovanje prijave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 16 Suzana Pusnik KOPOP placila     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 15 Peter Pribozic konzerviranje zrnja koruze na prasicerejskih kmetijah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 14 Igor Tumpej Zakonitosti napajanja telet     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 13 Anton Hohler Sistem dolge rezi pri siliranju koruze     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 12 Franci Pavlin Nasveti za siliranje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 09 Alenka Ferlez Rus Obiranje in skladiscenje jabolk     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 08 mag Natasa Ferant Zeliscni vrt na pragu jeseni     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 07 dr Barbara Ceh Dozorevanje novih sort hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 06 dr Andreja Cerenak Vzgoja novih sort hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 05 Silvo Zveplan Zatiranje strniscnih plevelov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 02 dr Stanko Kapun Nasveti za setev travno deteljnih mesanic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 09 01 Ernest Novak Priprave na trgatev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 31 Miran Toric Priprava sadja za predelavo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 30 Metka Barbaric Nasveti za setev oljne ogrscice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 29 Janez Lebar Nasveti za siliranje koruze     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 26 Vlado Avgustin Cebelarjeva opravila v septembru     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 25 Natasa Klemencic Strukelj Uporaba medu v kulinariki     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 24 Mojca Rehar Klancic Medovite trajnice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 23 Natasa Klemencic Strukelj Kar sejemo to zanjemo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 22 Tatjana Magdic Upraviceno zaupanje potrosnistva     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 19 amg Andrej Breznikar Boljsi dostop do informacij o gozdovih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 18 Jurij Begus Sekasko tekmovanje lastnikov gozdov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 17 Marija Kolsek Napad podlubnikov ne pojenja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 16 Dragan Matjasic in Tina Simoncic Vloga gozdov v Sloveniji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 12 Igor Skerbot Setev oljne ogrscice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 11 Irena Friskovec Spravilo pridelka hmelja      2.96 Mb Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 10 Mitja Zupancic Ekolosko cebelarjenje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 09 mag Tadej Virk Dileme osemenjevanja s tujimi biki     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 08 mag Tatjana Pevec Navzkrizna skladnost in invazivne rastline     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 05 Tadeja Vodovnik Plevnik Priprave na trgatev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 04 Roman Stabuc Vinogradnikova opravila v avgustu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 03 mag Zlatka Gutman Kobal Pricakovano dozorevanje jabolk sorte gala     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 02 Misa Pusenjak     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 08 01 Draga Zadravec Posebnosti poletne setve detelj in trav     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 29 mag Andrej Kastelic Previdnost pri izbiri prasicev za pitanje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 28 Terezija Lavric Turizem na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 27 Stane Bevc o izboljsanju pocutja goveda     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 26 Mateja Strgulec Strniscni dosevki     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 25 Martin Mavsar Medvrstna obdelava tal v sadovnjakih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 22 Jana Bolcic Cvetaca     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 21 Mihaela Vidic Aktualni javni razpisi v kmetijstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 20 Jani Mlekuz Planinska pasa na tolminskem     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 19 Egon Volk Posteno premislite o kakovosti obrokov krav     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 18 Irena Vrhoivnik Zizula     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 15 Matjaz Malezic Poletno cepljenje sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 14 Marjan Dolensek davcno potrjevanje racunov za drustva     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 13 Anton Zavodnik Dokrmljenje zivali poleti na pasniku     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 12 - Ana Ogorelec - Spravilo in skladiscenje cesna     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 11 Jasmina Slatnar KGZ LJ O navodilih za dobrobit živali - za govedo      3.54 Mb Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 08 Dusan Jovic     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 07 Milena Crv promocija kmetijskih in zivilskih proizvodov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 06 Germana Pivk Zakon o javnih narocilih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 05 - Lidija Snut - Alkoholne pijace pridelane na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 04 Ana Beden Moznost pridelave jagodicevja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 07 01 Helena Kapun Spremembe na podrocju intenzivnih kultur v novem predlogu zakona o KD     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 30 Slavica Strelec Izbrana kakovost Slovenija     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 29 Ivan Brodnjak Zatiranje ambrozije     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 28 Stane Levart Izdelava poltrdih sirov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 27 Peter Pribozic Setev ajde     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 24 Alenka Ferlez Rus Zatiranje ameriskega skrzatka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 23 Silvo Zveplan Zatiranje pelinolistne ambrozije     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 22 mag Natasa Ferant Spravilo zelisc v poletnem casu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 21 dr Andreja Cerenak Pomen divjega hmelja pri vzgoji novih sort     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 20 dr Barbara Ceh Pomen organske mase za rodovitnost tal     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 17 Breda Vicar Bolezni in skodljivci v vrtninah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 16 Jozica Kapun Porocanje o dohodku iz dopolnilnih dejavnostih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 15 Evgen Sep Vodenje FADN knjigovodstva     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 13 Metka Barbaric Odstranjevanje ambrozije     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 10 Bostjan Kojek Cebelarjeva opravila v juniju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 09 Natasa Klemencic Strukelj Vabilo na dan odprtih vrat SLO cebelarjev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 08 Tomaz Samec o propolisu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 07 Natasa Lilek O pridobivanju cvetnega prahu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 06 Andreja Kandolf Tocenje medu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 03 Andrej Breznikar Vloge in funkcije mestnih gozdov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 02 Andrej Breznikar naravne ujme in gozdovi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 06 01 mag Rok Pisek Ekocelice in habitatna drevesa v gozdu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 31 Stefan Kovac O gozdarskih prikolicah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 30 Andrej Drzaj Susenje hrastov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 27 Iris Skerbot Nezazelene zeli na travinju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 25 Irena Friskovec Poletna obdelava hmeljisca     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 23 Igor Skerbot Krepimo zelenjadnice po stresnih vremenskih pogojih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 20 Tadeja Vodovnik Plevnik Nega vina v vinski kleti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 19 Dragica Zadravec Dognojevanje in pletje koruze     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 18 Andrej Sorsak Ukrepi v sadovnjakih po pozebi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 17 MRoman Stabuc Zelena dela v pozebi poskodovanih vinogradih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 16 Misa Pusenjak Posadimo strocnice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 13 Ana Nusa Kunej O dopolnilnih dejavnostih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 12 Ivanka Badovinac Ne pozabimo na vino v kleti     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 11 Natalija Pelko Zakonitosti pridelave fizola     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 10 Mateja Strgulec Hitri nitratni testi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 09 mag Andrej Kastelic Zamudni rok za oddajo vlog     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 06 Majda Brdnik Vinogradniska dela v maju     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 05 Jana Bolcic Razlicni nacini pridelave cebule     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 04 Mojca Rot Bioticno zatiranje kostanjeve siskarice     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 05 03 Darja Zadnik Informacije o aktualnih razpisih PRP     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 29 Matija Rigler Pomen uporabe priznanih plemenjakov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 28 Matjaz Malezic Aktualno v sadovnjaku sneg mraz     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 28 Matjaz Malezic Aktualno v sadovnjaku     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 26 Ana Ogorelec sparglji     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 25 Barbara Lapuh Zakol domacih zivali in prodaja svezega mesa     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 22 Natasa Boznar Pravilen postopek izdelave komposta     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 21 Franc Pavlin Spremembe zakona o kmetijskih zemljiscih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 20 Vanja Bajd Frelih Razpis za nalozbe v predelavo     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 19 Tilka Klinar Pomen pase za dobrobit zivali     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 18 Marija Kalan Nasveti za setev koruze     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 15 Peter Pribozic Blizajo se Dobrote SLO kmetij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 14 Igor Tumpej Nasveti za siliranje trave     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 13 Joze Smolinger Genomska selekcija lisasta pasma     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 12 Slavica Strelec Ocenjevanje za Dobrote SLO kmetij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 11 Ivan Brodnjak Dognojevanje zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 08 Alenka Ferlez Rus Varstvo sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 07 dr Marta Rak Cizej Sadilni material v hmeljarstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 06 mag Natasa Ferant Zasnova zeliscne grede     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 05 Monika Oset Luskar spomladanska dela v hmeljiscih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 04 Barbara Ceh Nove sorte hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 04 01 mag Branko Belec Nasveti za prasicerejce     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 31 Breda Vicar zakonitosti setve cebule     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 30 Janez Lebar o uporabi vitaminov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 29 Metka Barbaric Pomladanska oskrba zit in boj s pleveli     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 25 Jure Justinek Pomen oprasevanja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 24 Natasa Klemencic Strukelj cebelarstvo Dan odprtih vrat     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 23 Natasa Lilek Prednosti kakovostnih shem medu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 22 Bostjan Kojek Cebelarjeva opravila v aprilu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 21 Vlado Avgustin Pravilna uporaba FFS     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 18 Andrej Breznikar Dan gozdov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 17 Andrej Breznikar Sadnja sadik gozdnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 16 Jurij Begus Usposabljanja za varno delo v gozdu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 15 Brabara Slabanja Nujni ukrepi zatiranja lubadarja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 14 Viktor Miklavcic Skode po divjadi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 11 Irena Friskovec Prva pomladna dela v hmeljiscih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 10 Iris Skerbot omejevanje koruznega hrosca     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 09 mag Tatjana Pevec Setev trav in detelj     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 08 Polona Starc Zavarovanja za kmecki zivelj     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 07 Igor Skerbot Obdelava vrtnih tal spomladi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 04 Andrej Sorsak Ocena cvetnega nastavka jablan     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 03 Roman Stabuc Opazanja o zimski rezi vinske trte     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 02 Marjeta Miklavc Zatiranje plevelov v zitih     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 03 01 Misa Pusenjak Vzgoja dobrih sadik     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 29 Tadeja Vodovnik Plevnik Pogled v vinsko klet     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 26 Andrej Kastelic Uveljavljanje premije za avtohtone pasme pri KOPOP     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 25 Natalija Pelko Plastenjaki rastlinjaki tople in visoke grede     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 24 Andreja Brence Oskrba jagod in malin     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 23 Mateja Strgulec Spomladansko dognojevanje zit     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 22 Martin Mavsar Pregled FFS naprav     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 19 Mojca Mavric Strukelj O zasaditvah vinogradov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 18 Egon Volk Pomen uree v mleku     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 17 Tanja Valantic Sirok     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 16 - Anka Pozenel - Setev krmnega graha     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 15 Irena Vrhovnik Gnojenje oljcnikov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 12 Matjaz Malezic Obrezovanje sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 11 mag Janez Kunc Katalog bikov 2016     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 10 Vesna Velikonja Vse o izdajanju racunov na kmetijah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 09 Marjan Dolensek Povrnitev dela trosarine za goriva v kmetijstvu     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 05 Mojca Povsnar Starman Preusmeritveni nacrti za ekoloske kmetije     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 04 Andreja Teran Zelena komponenta     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 03 Tatjana Grilc Vzgoja zelisc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 02 Miha Stular Mednarodno ocenjevanje ribjih izdelkov     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 02 01 Majda Luznar Pomen kolostruma pri vzreji telet     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 29 Peter Pribozic Oskrba s slovenskim mesom     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 28 Uros Neudaver Investicije na kmetijah po novi uredbi     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 27 Stane Levart Zakonitosti hlajenja mleka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 26 Ivan Brodnjak Zimski razmislek na kmetijah     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 25 Slavica Strelec Vabilo k sodelovanju Dobrote SLO kmetij     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 22 dr Barbara Ceh Apnenje tal     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 21 Josko Livk Sadilni material v hmeljarstvu in certificiranje pridelka     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 20 mag Natasa Ferant Kako vzgojiti dobre sadike zelisc     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 19 doc dr Andreja Cerenak Konkurencnost pridelave disavnih sort hmelja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 18 Silvo Zveplan Kultura spostljivega pitja vina     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 15 Miran Toric zimska rez sadnega drevja     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 14 Marjana Sovic Pavsal trosarina vstop v KOPOP     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 13 mag Branko Belec Nove zahteve glede kastracije prasicev     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 12 Evgen Sep Vodenje FADN knjigovodstva     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 11 Janez Lebar urea v mleku     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 08 Vlado Avgustin Tehnoloska navodila za januar     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 07 Natasa Lilek Uzivajmo slovenski med     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 06 Vlado Pusnik Pogled na aktualno dogajanje     Mobilne naprave o
PredvajajPrenesi k sebikn 2016 01 05 Lidija Senic Javna cebelarska svetovalna sluzba     Mobilne naprave o
Izberi:  Vse | NobenIzbrano: Predvajaj