Vec...

Posnetki:

PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 29 Mitja Zupancic Svetovanje pri vkljucitvi v EKO pridelavo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 28 Mitja Zupancic Kaj pomeni EKO certifikat     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 27 Mitja Zupancic Prehodna obdobja v EKO pridelavi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 22 Mitja Zupancic Zahteve glede izobrazevanj pred vstopom v EKO certifikacijo kmetije     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 21 Jurij Begus Nevarnosti sanacije vetroloma     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 20 Marija Kolsek Izberimo slovensko bozicno drevesce     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 19 Mitja Zupancic Priglasitev v EKO kontrolo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 18 Vabilo na tecaj dobre higijenske prakse v predelavi mleka     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 15 Robert Bozic Nujno porocanje o porabi FFS     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 14 mag Tomaz Poje Tehnologija pridelave kakovostnega sena     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 13 mag Tomaz Poje Izzivi digitalizacije kmetijstva     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 12 Tanja Magdic Pazljivost pri embalazi cebeljih pridelkov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 11 Tanja Magdic Med kot darilo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 08 Tomaz Samec Uporabnost cvetnega prahu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 07 Tadeja Vodovnik Plevnik Vabilo na 13 Lombergarjev sadjarski posvet     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 06 Tadeja Vodovnik Plevnik Vabilo na 4 zelenjadarski posvet     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 05 Tadeja Vodovnik Plevnik Vabilo na 10 vinogradniski posvet     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 04 Zvonko Glazar Vabilo Saatbau akademija     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 12 01 Joze Mohar Vabilo na 11 dan krompirja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 30 Tomaz Samec Propolis     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 29 Andreja Kandolf Borovsak Dejstva o medu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 28 Natasa Lilek Ocenjevanja medu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 27 Natasa Lilek Sheme kakovosti v cebelarstvu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 24 dr Magda Rak Cizej Obvladovanje koruzne vesce     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 23 dr Barbara Ceh O sortah konoplje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 22 mag Natasa Ferant Jesensko nabiranje plodov zelisc     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 21 Alenka Ferlez Rus Novembrska dela v sadovnjaku     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 20 Silvo Zveplan Premagajmo voluharja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 17 Joze Prah Razvojne moznosti tematskih gozdnih poti     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 16 Joze Prah Tematske poti     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 15 dr Matija Stergar Izkusnje projekta DINALPBEAR     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 14 dr Matija Stergar Medovarni smetnjaki     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 13 Mirko Perusek Zascita sadik gozdnega drevja pred objedanjem     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 10 Miran Toric Jesenska saditev sadnega drevja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 09 mag Saso Sever Optimalno temperaturno okolje za rejo prasicev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 08 Janez Lebar Pomembnost strukturne krme v zimskem obroku     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 07 Ernest Novak Opravila v vinogradih in kleti     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 06 Zita Novak Jesensko apnenje kmetijskih povrsin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 11 03 mag Iris Skerbot Principi bioticnega varstva rastlin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 31 Misa Pusenjak Gnojenje na podlagi analize tal     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 30 Draga Zadravec Ukrepi za zmanjsanje kislosti tal     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 27 Darija Trpin Svikart Priprava zahtevkov za izplacilo sredstev PRP     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 26 mag Iris Skerbot Bioticno varstvo rastlin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 25 mag Helena Prepadnik Zmrziscna tocka mleka     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 24 Irena Friskovec Vzdrzevanje zicnic v hmeljiscih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 23 Igor Skerbot Casovne prepovedi gnojenja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 20 Misa Pusenjak Analiza tal za pridelavo vrtnin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 19 Draga Zadravec Kislost tal in ozimna zita     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 18 Tadeja Vodovnik Plevnik Nega mladega vina     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 17 Simona Hauptman Trzenje na kmetiji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 16 Tamara Korosec Osnovni pogoji za vstop v EKO kmetovanje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 13 Razglasitev MIK 2017     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 12 Ivanka Badovinac Nega mladega vina     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 11 Mateja Strgulec Pregled sort ozimnih zit za EKO pridelavo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 10 Mateja Strgulec Pazljivos pri izbiri semena za setev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 09 Majda Brdnik Kdaj trajno ozeleniti vinograde     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 06 Natalija Pelko Higiena rastlinjakov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 05 Damijan Vrtin Nov nacin obracunavanja prispevkov za kmete     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 04 Ivanka Badovinac Od mosta do mladega vina     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 03 Mateja Strgulec Za uspesno setev je pomembna dobra priprava tal     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 10 02 Martin Mavsar Priprava jabolcnega soka     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 29 Anka Pozenel Zakonitosti pridelave hibridnih zit burja susa     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 28 Tanja Valantic Sirok Zatiranje invazivnih rastlin in navzkrizna skladnost     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 27 Ida Stoka Jesensko zatiranje zajedalcev pri zivini     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 26 Anka Pozenel Pogled na prihajajoce setve ozimin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 25 Majda Brdnik Pomen ozelenitve tal v vinogradih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 22 mag Sonja Zidar Urbanija Majska jagoda     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 21 Ana Ogorelec Dejstva skladiscenja zelenjave     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 20 Matic Rigler Razstava govedi Polhov Gradec 2017     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 19 mag Janez Kunc Dan odprtih vrat Osemenjevalnega centra Preska     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 18 Matjaz Malezic Dezevni september in sadno drevje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 15 Tatjana Grilc Skladiscenje zit     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 14 Natasa Boznar Markelj Pomoc za male kmetije     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 13 Lidija Snut Skrobni test za dolocanje zrelosti jabolk     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 12 Lidija Snut Obiralno okno za obiranje jabolk     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 11 Ana Beden Specializirana ponudba turisticnih kmetij     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 08 Tomaz Mocnik Govedorejska razstava Polhov gradec     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 07 Marija Kalan Vabilo na dan koruze Zabnica     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 06 Stane Levart Domace maslo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 05 Damjana Ilijas Dan koruze 2017     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 04 Marko Cerne Nacini namakanja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 09 01 Stane Levart Domacega masla primanjkuje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 31 Marko Cerne Kako do namakalnega sistema     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 30 Srecko Rajh Predelava sadja v primeru malih obsegov prodaje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 29 Srecko Rajh Predelava sadja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 28 Ivan Brodnjak Ukrepi po susi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 25 Oddaja vlog o skodi zaradi posledic suse     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 24 Misa Pusenjak Prireditev sveze in zdravo s kmetij     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 23 Joze Ocepek Zdruzevanje ponudbe EKO pridelovalcev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 22 Prijava visje sile zaradi posledic suse     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 21 Prijava skode po letosnji pozebi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 18 dr Barbara Ceh Organska snov v tleh in pridelava hmelja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 17 dr Bostjan Naglic Pomen namakanja hmelja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 16 mag Natasa Ferant Cas poletnega nabiranja zelisc     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 14 Silvo Zveplan Zatiranje strniscnih plevelov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 11 Slavko Petovar Aktualni razpisi za nalozbe na kmetijah     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 10 Janez Lebar Siliranje koruze poskodovane po toci     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 09 Miran Toric Aktualna opravila v sadovnjaku     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 08 Ernest Novak Aktualna opravila v vinogradih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 07 dr Stanko Kapun Susa v pomurju     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 04 Natasa Klemencic Strukelj Akcija setve soncnic     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 03 Ales Bozovicar Krmljenje cebel     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 02 Natasa Lilek Zakaj izbrati med pridelan v shemah visje kakovosti     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 08 01 Andreja Kandolf Posegajmo po cebeljih pridelkih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 31 Vlado Avgustin Cebelarjeva opravila v avgustu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 28 Mitja Zupancic Pridelava ekoloskega semena za trg     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 27 Mitja Zupancic Oskrba s semenom in sadikami na EKO kmetiji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 26 Igor Skerbot Pogled na letosnjo pridelovalno sezono zit     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 25 mag Tatjana Pevec Pasa zivali v casu suse     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 24 mag Tatjana Pevec Dobrobiti pase zivali     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 21 Joze Prah Energetska samooskrba vasi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 20 Joze Prah oglarjenje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 19 mag Andrej Breznikar Pomen povezovanja lastnikov gozdov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 18 mag Andrej Breznikar O problematiki napada lubadarja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 17 mag Andrej Breznikar pozarna ogrozenost gozdov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 14 Odprti razpisi za nepridobitne programe v kmetijstvu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 13 Misa Pusenjak Koraki oskrbe rastlin prizadetih zaradi toce     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 12 Roman Stabuc Zelena poletna dela v vinogradu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 11 Roman Stabuc Trta in susa     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 10 mag Janez Kunc Katalog bikov 2017     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 07 Jani Mlekuz Planinska pasa na tolminskem     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 06 - Ana Ogorelec - Spravilo in skladiscenje cesna     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 05 Draga Zadravec Strniscni dosevki za krmo in podor     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 04 Draga Zadravec Sejmo strniscne dosevke     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 07 03 dr Tamara Korosec Zakaj izbrati domace EKO pridelke     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 30 dr Tamara Korosec pomen kratkih verig v preskrbi s hrano     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 29 mag Marjan Dolensek Pohitite z zahtevkom za povracilo trosarine     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 28 Misa Pusenjak Zakonitosti dognojevanja vrtnin v vrocem vremenu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 27 Misa Pusenjak Pazljivo pri dognojevanju vrtnin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 26 KGZS kmetije kemis odskodnina     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 23 Martin Mavsar Kako prepreciti zanasanje skropilnega oblaka II del     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 22 Martin Mavsar Kako prepreciti zanasanje skropilnega oblaka     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 21 Mateja Strgulec Gibanje dusika v tleh     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 20 Natalija Pelko Dejstva o namakanju     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 19 Mateja Strgulec Odmera dusicnih gnojil na podlagi hitrih rastlinskih testov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 16 dr Marko Devetak Pepelovka bucnic     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 15 dr Marko Devetak Preventivni ukrepi za preprecevanje oidija vinske trte     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 14 Marija Kalan Vabilo na ogled poskusa zit Zabnica     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 13 Jana Bolcic Pridelovanje radica     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 12 Mojca Mavric Strukelj Spremebe pri prestrukturiranju vinogradov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 09 Barbara Lapuh Porocanje o dohodku iz dopolnilnih dejavnosti     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 08 mag Janez Kunc Katalog bikov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 07 Damjana Ilijas Dan psenice Jablje 2017     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 06 Anton Zavodnik Gnojenje TDM po I kosnji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 05 Anton Zavodnik Gnojenje travnikov po I kosnji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 02 Igor Skerbot Zgodnje setve ajde     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 06 01 Franc Pavlin Zahteve glede gradenj objektov na kmetijah II     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 31 Franc Pavlin Zahteve glede gradenj objektov na kmetijah I     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 30 Vanja Bajd Frelih Porocanje o dohodku iz dopolnilnih dejavnosti II del     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 29 Vanja Bajd Frelih Porocanje o dohodku iz dopolnilnih dejavnosti I del     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 26 Andreja Teran Pomen metuljnic za siritev kolobarja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 25 Andreja Teran Pomen metuljnic pri kmetovanju     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 24 Damjana Ilijas Demonstracija cesal Medvode     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 23 Tilka Klinar Izboljsanje rodnosti izcrpanih tal     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 22 Marija Kalan Pomen prognosticnih obvestil pri zatiranju skodljivcev in bolezni     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 19 Slavica Strelec Vabilo na odprtje DSK na Ptuj     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 18 Slavica Strelec O ponudbi na razstavi DSK     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 17 Slavko Dobnik Salon Sauvignon Ptuj     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 16 Terezija Bogdan O ocenjevanju na DSK     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 15 Stane Levart Izbrana kakovost Slovenija podskupina kmecki     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 12 Majda Tumpej O ocenjevanju mlecnih izdelkov za rastavo Dobrote SLO kmetij     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 11 Odprt razpis Sodelovanje za lokalne akcijske skupine     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 10 dr Franc Cus 5 Slovenski vinogradnisko vinarski kongres     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 09 Damjana Iijas Hitri nitratni testi pomagajo znizevati stroske pridelave     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 08 Damjana Iijas Pomen hitrih nitratnih testov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 05 Marijan Densa Topla in suha pomlad ustreza lubadarju     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 05 04 Marijan Densa Znaki napada podlubnikov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 28 Alenka Ferlez Rus Skrb za sadno drevje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 27 mag Natasa Ferant Dnevi odprtih vrat v vrtu zdravilnih zelisc sobotno dogajanje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 26 mag Natasa Ferant Dnevi odprtih vrat v vrtu zdravilnih zelisc     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 25 Silvo Zveplan Varstvo pora in cebule pred cebulno muho     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 24 dr Barbara Ceh Gnojenje konoplje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 21 mag Andrej Breznikar Sofinanciranje sadnje in obnove gozdov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 20 mag Andrej Breznikar Izbor drevesnih vrst za pogozdovanje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 19 mag Andrej Breznikar Zahteve za sadike gozdnega drevja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 18 Jurij Begus Zagozde in klini v gozdarstvu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 12 Metka Barbaric Zatiranje ambrozije in rumenenje zit     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 11 Janez Lebar Pasna reja prinasa visjo kakovost mesa     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 10 Janez Lebar Pasa in prehod na paso     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 07 Ernest Novak Aktualno o stanju v vinogradih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 06 Miran Toric Redcenje cvetov sadnega drevja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 05 Janez Lebar Prehod na letni obrok     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 04 mag Saso Sever Obnova crede plemenskih svinj     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 04 03 Metka Barbaric Zatiranje plevelov v zitih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 31 mag Helena Prepadnik Zatiranje insektov v hlevih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 30 Igor Skerbot Setev ajde kot glavne poljscine     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 29 mag Tatjana Pevec Agrotehnika spomladanske setve trav in TDM     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 28 mag Tatjana Pevec Setev trav inTDM spomladi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 27 Irena Friskovec Pomladanska dela v hmeljiscih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 24 Tadeja Vodovnik Plevnik Priprava vina na steklenicenje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 23 Dragica Zadravec Predsetvena priprava za setev jarih zit     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 22 Dragica Zadravec Izbor sort za spomladansko setev zit     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 21 mag Martina Gomzi Pomladna oskrba EKO posevkov zit     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 20 Roman Stabuc Prva skropljenja vinogradov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 17 Igor Skerbot Vabilo razstava Kjer ajda zori se med cedi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 16 dr Jernej Demsar Oznacevanje zivali in prenos placilnih pravic     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 15 dr Jernej Demsar Ukrep zelenjadnice in hribovsko mleko spremembe     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 14 Ukinitev podpore za beljakovinske rastline     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 13 Tanja Magdic Promocija kakovostnih shem cebeljih pridelkov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 10 Tanja Magdic Pomen vkljucevanja cebelarjev v kakovostne sheme     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 09 Jure Justinek Sejmo medovite rastline     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 08 Ales Bozovicar Prenos cebelarskega znanja v prakso     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 07 Vlado Avgustin Varujmo cebele     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 06 Vlado Avgustin Cebelarjeva opravila v marcu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 03 Mojca Mavric Strukelj Zimska rez v obolelih vinogradih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 02 Vipavski kmetje zahtevajo sanacijo Vogrscka     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 03 01 dr Jernej Demsar Uredite evidence pred vnosom subvencijskih vlog     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 28 Mateja Strgulec Analiza tal osnova dobrega gospodarjenje s travinjem     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 27 Mateja Strgulec Izzivi gospodarjenja s travinjem     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 24 Mateja Strgulec Rumenenje zit     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 23 Natalija Pelko Pridelava zelenjave s pomocjo sadik     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 22 Natalija Pelko Najzgodnejse setve     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 21 mag Andrej Kastelic Spomladanski roki in omejitve gnojenja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 20 mag Andrej Kastelic Uredite vse evidence     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 17 Zadnji dan za prijavo na Dobrote SLO kmetij 2017     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 16 Joze Jeromel Upeh 11 licitacije vrednejsega lesa     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 15 Peter Pribozic Povabilo k sodelovanju na Dobrote SLO kmetij     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 14 Veronika Valentar Vabilo na dan odprtih vrat ob 11 licitaciji vrednejsega lesa     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 13 Franc Kucan Javna tribuna skode po divjadi in zvereh     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 10 Mojca Povsnar Starman Zakonitosti nabiranja in susenja zelisc     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 09 Mojca Povsnar Starman Izziv pridelovanja zelisc     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 08 Metka Barbaric Oznacevanje nalozb     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 07 Vabljeni na posvet Sobivanje z zvermi Hrpelje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 06 Barbara Lapuh Prodaja na kmetijah in zahteve     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 03 Peter Pribozic Bob v prehrani prasicev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 02 Nikola Dijak Kozina Skode po zvereh     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 02 01 Peter Pribozic Ogrscica in grah v prehrani prasicev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 31 Vabilo posvet Sobivanje z divjadjo Beltinci     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 30 Peter Pribozic Soja v prehrani prasicev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 27 Igor Tumpej Pomembnost dolzine pase     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 26 Igor Tumpej Priprava na pasno sezono     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 25 Tadeja Kvas Majer Odprt razpis za sodelovanje LAS skupin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 24 mag Branko Belec Epidemicna driska prasicev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 23 Matjaz Malezic Nujna je zascita sadnih dreves pred divjadjo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 20 Peter Pribozic Objavljen razpis za Dobrote SLO kmetij 2017     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 19 Cvetko Zupancic Zbiranje podpisov pod peticijo proti skodam po zvereh     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 18 Cvetko Zupancic Vabilo na posvete o skodah po divjadi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 17 Marija Kalan Vpliv suhega mraza na ozimna zita     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 16 Marija Kalan Stanje ozimin po petkovih padavinah     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 13 Kurjenje in prasni delci     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 12 Nevarnosti prasnih delcev v zraku     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 11 Vabilo na zimska izobrazevanja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 10 Anka Pozenel Kako naravno preprecevati prehitro kaljenje krompirja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 09 Anka Pozenel Kaj storiti s krompirjem ki je postal sladek     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 06 Joze Ostanek O prevzemu kmetije     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 05 Vabilo na zimska izobrazevanja kmetov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 04 Damjana Ostanek Heric Izkusnje prevzema kmetije     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 03 Andreja Krt Pomen dopolnilnih dejavnosti za prevzemanej kmetij     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2017 01 02 Andreja Krt Trg dela in prevzemanje kmetij     o
Izberi:  Vse | NobenIzbrano: Predvajaj