Vec...

Posnetki:

PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 07 20 Mojca Povsnar Starman Zakaj pridelovati zelisca     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 07 19 Anton Hohler Kljuc uspesne prireje s krmo s travinja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 07 18 Misa Pusenjak Vzgoja sadik paradiznika iz zalistnikov za drugo generacijo pridelave     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 07 17 Marija Kalan Dan krompirja Strazisce pri Kranju     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 07 16 Mladi kmetje uprviceni do dodatnega sofinanciranja projektov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 07 13 Roman Stabuc Dejstva letosnjega vinogradniskega leta     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 07 12 Roman Mavsar Dan tehnike 2018     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 07 11 Erika Boltar Obiranje in obrezovanje robid     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 07 10 Vabljeni med prostovoljce za ocenjevanje suse     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 07 09 Roman Stabuc O ozigih grozdja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 07 06 Helenca Kapun Kmalu se iztecejo razpisi za kmetije     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 07 05 Projekt DriDanube vabi prostovoljce     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 07 04 dr Tamara Korosec Razlicne alternativne oblike kmetovanja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 07 03 Martin Mavsar Poskrbimo za cistoco hladilnega sistema     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 07 02 Jernej Martincic Aktualna dela v vinogradu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 28 dr Tamara Korosec Kaj pomeni EKO kaj BIO in kaj organsko     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 26 Misa Pusenjak Cesen je napadla rja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 22 Martin Mavsar Pomen rednega vzdrzevanja strojev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 21 Stane Bevc Oskrba po toci poskodovanih zit in travnikov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 20 Stane Bevc Oskrba poskodovanih posevkov koruze     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 19 Jernej Martincic Ukrepi po toci v vinogradih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 18 Mateja Strgulec Hitri nitratni testi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 14 Tanja Valantic Sirok Na travnikih je nujno zatiranje scavja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 13 Mojca Rot Marmorirana smrdljivka novi invazivni skodljivec     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 12 Irena Vrhovnik Rez pozeblih oljk     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 11 Majda Brdnik Obnova in prestrukturiranje vinogradov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 08 Spela Drnovsek Obveznosti prejemnikov sredstev razpisa za male kmetije     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 07 Rafko Rokavec Vabilo na razstavo zivine v Litiji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 06 Barbara Lapuh Casovno omejene dopolnilne dejavnosti na kmetiji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 05 mag Marjan Dolensek Ne pozabite na vracilo dela trosarine     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 04 Marija Grohar Reja kokosi nesnic     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 06 01 Majda Luznar Zatiranje pelinolistne ambrozije     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 30 Erika Boltar Poletno obrezovanje robid     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 29 Ana Demsar Benedicic Odlocbe o Katastrskem dohodku     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 28 Matjaz Meglic Zaposlovanje in prodaja na planinah     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 25 Pred letosnjim Tednom gozdov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 24 Urska Ahlin Ganziti Kmecki zavarovanci spremebe glede poloznic     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 23 Dogajanje v zitni verigi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 22 Dogajanje v zitni verigi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 21 mag Marjan Dolensek Ne poazabite na Zahtevek za vracilo dela trosarine za goriva porabljena v kmetijstvu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 18 Peter Pribozic Zacenja se 29 razstava Dobrote SLO kmetij     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 17 Andrej Rebenisek Pod crto o posledicah neurij na ptujskem     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 16 Andrej Rebenisek Aktualna opravila v vinogradih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 15 Marko Cerne Gradnja namakalnih sistemov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 14 Helenca Kapun Novi razpisi za kmetije     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 11 Alenka Ferlez Rus Varstvo sadnega drevja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 10 dr Barbara Ceh Kako je s tujimi sortami hmelja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 09 Silvo Zveplan Varstvo zit pred skodljivci     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 08 dr Bostjan Naglic Namakanje hmelja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 07 mag Natasa Ferant Vrt zdravilnih in aromaticnih rastlin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 04 Igor Skerbot Pravilen odvzem vzorcev za hitri nitratni test     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 05 03 mag Tatjana Pevec Je se cas za setev lucerne     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 30 Andrej Breznikar O sadikah gozdnega drevja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 27 Janez Lebar Nasveti za siliranje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 26 Ernest Novak Dognojevanje vinske trte     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 25 Ernest Novak Aktualna opravila v vinogradu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 24 Breda Vicar Cesnova in cebulna muha ter varstvo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 23 Breda Vicar Porova zavrtalka     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 20 Andrej Breznikar Pogozditev s saditvijo sadik gozdnega drevja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 19 Tomaz Berce Pastirski psi in varovanje drobnice     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 18 Dragan Matjasic Natura 2000 in ukrepi v gozdovih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 17 mag Mirko Perusek O sanaciji gozdov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 16 Jurij Begus Brezplacni tecaji varnega dela v gozdu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 13 mag Iris Skerbot Pazljivo pri setvi tretiranega semena     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 12 Igor Skerbot Hitri nitratni testi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 11 mag Helena Prepadnik Dobro pocutje zivali     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 10 Polona Starc Pogodbe primerne za prenos lastnistva kmetije     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 09 mag Tatjana Pevec Lucerna kraljica krmnih rastlin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 06 Natasa Klemencic Strukelj Okrogla miza o varovanju cebel     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 05 Natasa Lilek Vabilo na aktualne cebelarske prireditve     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 04 Ales Bozovicar Pomen pomladi cvetocih rastlin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 04 03 Vlado Avgustin Varujmo cebele     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 23 Nekaj vabil na izobrazevanja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 22 Mojca Povsnar Starman Zakaj pridelovati zelisca     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 21 Mateja Strgulec Dognojevanje zit     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 20 Vabilo na prikaz obrezovanja sadnega drevja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 19 Izobrazevanja KOPOP v letu 2018     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 16 Andreja Krt Dopolnilne dejavnosti na socialnem podrocju     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 15 Vabilo k udelezbi na predstavitvah Lovsko upravljalskih nacrtov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 14 Mojca Mavric Strukelj Prestrukturiranje vinogradov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 13 Urska Ahlin Ganziti Kmecki zavarovanci spremebe     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 12 Podaljsan razpis za v pozebi prizadete sadovnjake     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 09 Vezana knjiga racunov dovoljena tudi v letu 2018     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 08 Misa Pusenjak Zakonitosti presajanja pora     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 07 Misa Pusenjak Vzgojimo sadike pora     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 06 Misa Pusenjak Por je zanimiva vrtnina     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 05 Andrej Sorsak Nasveti za letosnjo zimsko rez sadnega drevja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 02 Andrej Sorsak Vpliv februarskega mraza na sadno drevje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 03 01 mag Vitomir Bric Ekskurzija na kmetije v okolici Beluna     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 28 Draga Zadravec Prvo spomladansko dognojevanje ozimin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 27 Tadeja Vodovnik Plevnik Pravilna pokusnja vina     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 26 Roman Stabuc Zakonitosti letosnje rezi vinske trte     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 23 Natalija Pelko Pridelava v zavarovanih prostorih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 22 Mateja Strgulec Spomladansko gnojenje zit v EKO pridelavi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 22 Anja Mezan Seneno mleko     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 21 Jernej Martincic Obrezovanje v vinogradu 2018     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 20 Mateja Strgulec Spomladansko gnojenje zit v EKO pridelavi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 19 Martin Mavsar Preverimo izpravnost skropilnic     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 16 dr Marko Devetak Zimsko skropljenje koscicarjev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 15 Marta Koruza Problem velikih zveri na primorskem     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 14 Jana Bolcic Pridelava zgodnjega krompirja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 13 Vasja Juretic Zimska rez koscicarjev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 12 Mojca Mavric Strukelj Prestrukturiranje vinogradov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 09 mag Marjan Dolensek Zahtevek za povracilo dela trosarine     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 08 Ana Ogorelec Rastlinjak spomladi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 07 Ana Ogorelec Rastlinjak pozimi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 06 Matjaz Malezic Oskrba poskodovanega sadnega drevja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 05 mag Janez Kunc Komentar upada zivinoreje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 02 Ivan Puklavec Pridelovanje sladkorne pese     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 02 01 Okrogla miza Ajdovscina Skode po zvereh     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 31 Slavica Strelec Vabilo na ocenjevanja Dobrote SLO kmetij     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 30 Anton Hohler Kljuc uspesne prireje s krmo s travinja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 26 Franc Solar Pomen voluminozne krme v prehrani goveda     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 25 Franc Solar Pomen voluminozne krme v prehrani goveda     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 24 Andrej Varl Skrb za zdravje telet     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 23 Robert Golc Zimsko napajanje govedi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 22 Tomaz Cer Inspekcijski nadzor na kmetijah     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 19 mag Breda Hrovatin Cepljenje proti modrikastemu jeziku     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 18 Kurjenje in prasni delci v zraku     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 17 Nevarnosti prasnih delcev v zraku     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 16 mag Marjan Dolensek Zahtevek za vracilo dela trosarine za goriva porabljena v kmetijstvu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 15 Brosura Vse o davkih 1 2 3     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 12 Razpis za sadjarje in vinogradnike     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 11 Razpis za projekte Sodelovanja LAS     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 10 Davor Spehar Kako ohraniti bozicno zvezdo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 09 Odprt je razpis za nalozbe v predelavo lesa     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 08 Anka Pozenel Kako naravno preprecevati prehitro kaljenje krompirja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 05 Anka Pozenel Zakaj krompir postane sladek     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 04 Andreja Krt Pomen dopolnilnih dejavnosti za prevzemanej kmetij     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravemkp 2018 01 03 Andreja Krt Trg dela in prevzemanje kmetij     o
Izberi:  Vse | NobenIzbrano: Predvajaj