Vec...
Arhiv leto 2007 · Zrno prava

Predvajaj Play Zrno prava

Zrno prava

Ustava, mednarodne pogodbe, zakoni, podzakonski predpisi in drugi pravni akti skrbijo za bolj

Posnetki:

PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 12 18 Meddrzavno sodisce v Haagu

S tem torkom se zaklju
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 12 11 Meddrzavno sodisce v Haagu

Vedenje o Meddr
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 12 04 Objektivna odgovornost ministrov

V tokratnem Zrnu prava vas vabimo, da se pridru
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 11 27 Objektivna odgovornost ministrov

     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 11 20 Neveljavni pravni posli

Minuli teden sva pogovor s prof.dr. Ado Polajnar Pav
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 11 13 Neveljavni pravni posli

Tokrat smo v Zrnu prava spregovorili o nujnih predpostavkah pravnega posla, ki jih je potrebno izpolniti,
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 11 06 Ekskluzija

V tokratnem Zrnu prava vam v poslu
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 10 30 Ekskluzija

Precej se govori o oku
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 10 23 Sodisce Evropskih skupnosti

16.oktobra smo se mudili na mednarodno-pravni katedri Pravne fakultete v Ljubljani, kjer smo obiskali dr.Vasilko Sancin. Le-ta nam je v pol urnem pogovoru razlo
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 10 16 Sodisce Evropskih skupnosti

Namen tokratne oddaje Zrno prava je,da Vam pribli
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 10 09 Register neposestnih zastavnih pravic

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premi
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 10 02 Zastaranje

Kaj dejansko pomeni,da je terjatev zastarala? Katera dejanja/dogodki prekinejo zastaranje? Na kak
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 09 25 Predstojnosti predsednika

V drugem delu pogovora z dr.Cirilom Ribi
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 09 18 Polozaj predsednika

Tokrat smo
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 09 11 Razvoj predsedniske funkcije v Sloveniji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 09 04 Predsedniska funkcija

Tokrat smo vam v Zrnu prava predstavili predsedni
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 08 28 Potni list, osebna izkaznica, vizum

Poleti ljudje pogosto prestopamo dr
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 08 21 Pogodba o organiziranju potovanja

Pogodba o organiziranju potovanja zadeva tako vsebino,ceno,spremembo programa potovanja kot obveznosti organizatorja potovanja in prito
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 08 14 Pravice zivali

Od starega Rima naprej je pravo obravnavalo
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 08 07 Geografske oznacbe

V tokratnem Zrnu prava smo gostili gospo Vlasto Gra
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravezp 2007 07 24 Modeli in blagovne znamke

V Zrnu prava smo -z Veselo Veni
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napraveZp 2007 07 31 Geografska oznacba blaga

V tokratnem, sklepnemu razmi
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napraveZp 2007 07 17 Patenti

V tokratnem Zrnu prava vabljeni k poslu
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 07 10 Patenti

Patent je pravica industrijske lastnine,ki varuje izume. V Zakonu o industrijski lastnini je opredeljen s tremi nujnimi predpostavkami; katerimi? Ali morajo biti izpolnjene vse na
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 07 03 Avtorske in sorodne pravice

Podro
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 06 26 Drzavno pravobranilstvo

Dan po prazniku dr
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 06 19 Krsitve osebnostnih pravic

Kadarkoli govorimo o kr
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 06 12 Obsedenost s pravdanjem

V tokratnem Zrnu prava smo z ve
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 06 05 Arbitraza

Pri Gospodarski zbornici Slovenije deluje Stalna arbitra
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 05 29 Direktni leasing

Pred tednom dni smo vam
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 05 22 O leasing pogodbi

Kadarkoli se odlo
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 05 15 O spolnem nadlegovanju na delovnem mestu

Tokrat smo vas v Zrnu prava seznanili s problematiko spolnega nadlegovanja na delovnem mestu,ki je v aktualnem
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 05 08 O konkurencni klavzuli in prepovedi

Konkuren
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 04 24 Nakupi v tujini
Ljudje
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 04 17 Kupovanje po posti, potrosniski krediti
Reklo, da gre v tretje rado, se uveljavlja tudi v tokratni rubriki Zrno prava, v kateri smo
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 04 10 Potrosniki, garancija, blago ali storitev z napako, pogoji poslovanja
Kak
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 04 03 Varstvo potrosnikov
V Sloveniji je vsaj ducat organizacij,ki skrbijo za varstvo potro
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 03 27 Speljevanje delavca, razprodaje, podkupovanje, premiski posli, poslovne skrivnosti
V drugem delu pogovora z gospo Mirano Omerzu s Tr
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 03 20 Dejanja nelojalne konkurence
Za zagotovitev u
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 03 13 Koncentracije, Zakon o preprecevanju omejevanja konkurence     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 03 06 Mehanizmi za zagotavljanje ucinkovite konkurence
V tokratni rubriki Zrno prava lahko prisluhnete drugemu delu pogovora z direktorjem Urada za varstvo konkurence, gospodom Andrejem Plahutnikom. Le-ta je spregovoril, v katerih izjemnih primerih so omejevalni sporazumi dovoljeni, zakaj je bil iz Zakona o prepre
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 02 27 Okrepitev ucinkovite konkurence
Svobodna konkurenca, ki je kot gospodarska kategorija tudi ustavno varovana (74.
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 02 20 Najemne pogodbe
Ko ljudje i
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 02 13 Zasebnost
Informacijska poobla
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 02 06 O otrokovih pravicah
Tudi slovenska, dru
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 01 30 Prezivnine
Tudi zaradi uradne statistike, ki govori o brodolomu skoraj vsake tretje zakonske zveze v na
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 01 23 Vrocanje sodnih pisanj v pravdnem ter kazenskem postopku in varstvo osebnih podatkov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 01 16 Vrocanje postnih posiljk
Zgodi se, da se ljudje ne razveselimo modrih pisemskih ovojnic in takrat se nekateri radi poslu
     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne naprave2007 01 09 Varovanje miru s pravnega vidika
Kogarkoli izmed vas zanima, kako je vrednota ob
     o
Izberi:  Vse | NobenIzbrano: Predvajaj