Vec...

Posnetki:

PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 12 18 dr Joze Kroprivsek Izkoristimo kakovostno hlodovino za izdelke z visoko dodano vrednostjo      3.02 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 12 17 Gregor Bogovic Vpliv zicnatih obmejnih ograj na divjad     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 12 16 Dragan Matjasic Uporaba podatkov Lidar v Slovenskih gozdovih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 12 15 mag Tomaz Gerl Ukrepanje ob nesrecah v gozdu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 12 14 Marija Kolsek Izberimo slovensko bozicno drevesce     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 12 11 mag Tatjana Pevec Pripravimo si kole za ograje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 12 10 mag Iris Skerbot Krhljev molj     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 12 09 Polona Starc Zaposlovanje tujcev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 12 08 Irena Friskovec Vzdrzevanje hmeljarskih zicnic     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 12 07 Igor Skerbot Uzivajmo lastno pridelano in svezo zelenjavo tudi pozimi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 12 04 mag Zlatka Gutman Kobal 11 Lombergarjev sadjarski posvet     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 12 03 Misa Pusenjak Siljenje radica     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 12 02 Tadeja Vodovnik Plevnik Nega mladega vina     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 12 01 Roman Stabuc Prijava vinogradov je nujna     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 30 Katarina Kresnik Vabilo na Lombergarjeve dneve     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 27 Natalija Pelko Tezave v pridelavi trzne zelenjave     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 26 Martin Mavsar Pomen rednega vzdrzevanja traktorja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 25 Andreja Brence O jesenskih delih v nasadih jagod     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 24 Mateja Strgulec Poskrbimo za humus v tleh     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 23 Andrej Golob Dobrobit zivali v prasicereji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 20 Tanja Valantic Sirok Prezimovanje zivali na prostem     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 19 Jana Bolcic Pridelava zelenjave v plastenjakih v jesenskem casu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 18 Jani Mlekuz Oskrba jagnjet     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 17 Majda Brdnik Obnova vinogradov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 16 Tamara Rusjan Kaj je prinesel sv Martin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 13 mag Marjan Dolensek Storitve s kmetijsko mehanizacijo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 12 mag Vesna Velikonja Davcne blagajne in izdajanje racunov po novem     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 11 Nada Gabrenja Projekt Ljuba     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 10 Matjaz Malezic Sadnja sadnega drevja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 09 Ana Ogorelec Rastlinjak pozimi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 06 Matjaz Meglic Nove zahteve glede gnojenja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 05 Andrej Varl Vpliv temperature na kakovost voluminozne krme     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 04 Robert Golc Pomen in dobrobiti kolobarja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 03 Franc Solar Voluminozna krma v prehrani govedi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 11 02 Marija Grohar Apnenje tal     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 30 Slavica Strelec Novosti pri dopolnilnih dejavnostih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 29 Anton Hohler Pravilna vzreja telet     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 28 Andrej Rebernisek Nega mladega vina 2015     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 27 Ivan Brodnjak Nasveti za zapoznele setve ozimnih zit     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 26 Darja Prevalnik Dobrobit zivali v prasicereji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 23 Alenka Ferlez Rus Jesensko skropljenje sadnega drevja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 22 Barbara Ceh Analiza tal     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 21 mag Natasa Ferant Zelisca jeseni     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 20 Monika Oset Luskar Sadilni material v kmetijstvu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 19 Silvo Zveplan Voluhar     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 16 Janez Lebar Optimiranje obrokov za krave     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 15 Ernest Novak vinarstvo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 14 Miran Toric Zascita trajnih nasadov pred divjadjo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 13 Branko Belec Prednost umetnega osemenjevanja svinj     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 12 Metka Barbaric     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 09 Tanja Magdic Sheme kakovosti medu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 08 Tanja Magdic Cebelji pridelki kot darilo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 07 Andreja Kandolf Cebelji pridelki za zdravje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 06 dr Peter Kozmus svetovni dan cebel     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 05 Bostjan Kojek Tehnoloski nasvet     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 02 Igor Skerbot odvzem vzorcev za kemicno analizo tal     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 10 01 Lidija Diklic Setev ozimnih zit     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 30 Polona Starc Kaj ni delo na crno     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 29 mag Tatjana Pevec Travniki in pasniki pred zimo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 28 Maja Klemen Cokan Industrijska konoplja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 25 Marjeta Miklavc Varstvo pred koruznim hroscem      4.14 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 24 Manca Kovacec O uvedbi davcnih blagajn     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 23 Zlatka Gutman kobal Travniski sadovnjaki in zdravo sadje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 22 Tadeja Vodovnik Plevnik kletarjenje vina     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 21 Vabilo na izobrazevanja za ekoloske kmete     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 18 Marija Brence Dobra jabolka rada jem     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 17 Andrej Bajuk trgatev in predelava grozdja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 16 Marija Levak Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 15 Natalija Pelko Pridelava cesna     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 14 Martin Mavsar Stiskanje in pasteriziranje jabolcnega soka     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 11 Zorko Kaltnekar Racunovodstvo na kmetiji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 10 Tamara Rusjan Napotki za trgatev 2015     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 09 Egon Volk Plesni in siliranje koruze     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 08 Mojca Mavric Strukelj Ozelenitev tal v vinogradih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 07 Irena Vrhovnik fige in obiranje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 04 Alenka Caf Obiranje plodov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 03 Damjana Ilijas Koruzni hrosc     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 02 Anton Zavodnik Jesensko gnojenje naj bo pravilno     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 09 01 Ana Ogorelec Jesenske setve vrtnin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 31 Valentina Sajn Pomoc za zagon dejavnosti za mlade kmete     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 28 Andrej Breznikar Izboljsanje dohodka v gozdovih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 27 Dragan Matijasic Sprememba Uredbe o varovalnih gozdovih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 26 Jurij Begus Analiza nezgod pri delu v gozdu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 25 Brabara Slabanja Slovenske gozdove ogrozajo podlubniki     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 24 Tomaz Berce Skode po medvedu preprecujemo s pomocjo elektrike     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 21 Tomaz Cor Podjetnistvo v kmetijstvu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 20 Milena Crv Nova ureedba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 19 Blanka Boznar FADN knjigovodstvo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 18 Ana demsar Benedicic Spremljajmo gospodarjenje na kmetiji     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 17 Franc Pavlin Tipi tal v hlevih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 14 Andrej Rebernisek Prva pricakovanja vinskega letnika 2015     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 13 Uros Neudauer okoljska soglasja ki jih morajo pridobiti kmetije pred investicijami     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 12 Felicita Domiter Predstavitev razpisa mladi kmetje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 11 Jelka Brdnik Vodenje evidenc za ukrepe KOPOP     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 10 Igor Tumpej Vrocinski stres pri govedu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 07 Alenka Ferlez Rus Plodova vinska musica     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 06 dr Barbara Ceh Ohranjanje rodovitnosti tal v hmeljiscih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 05 Natasa Ferant Zeliscni vrt v poletnih dneh     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 04 dr Andreja Cerenak Lastnosti disavnih sort hmelja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 08 03 Silvo Zveplan Zatiranje strniscnih plevelov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 31 Marjan Spur Posledice vrocine pri govedu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 30 Metka Barbaric Odstranjevanje pelinolistne ambrozije     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 29 Saso Sever Vrocinski stres pri prasicih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 28 Zita Flisar Novak Zakonitosti strniscne obdelave     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 27 Stanko Kapun Strniscni dosevki     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 24 Jure Justinek Pogled na letosnjo pasno sezono     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 23 Natasa Klemencic Strukelj Sheme visje kakovosti medu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 22 Tanja Magdic Kaksne cene dosegajo cebelji pridelki     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 21 Vlado Avgustin Zagotovimo cisto vodo cebelam     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 20 dr Peter Kozmus Pobuda za Svetovni dan cebel     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 17 mag Tatjana Pevec Dosevki za krmo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 16 Igor Skerbot jesensko setev redkvic     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 15 Igor Skerbot Pridelovanje pora     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 14 Tadej Virk Vpliv vrocine na proizvodne lastnosti goveda     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 13 Iris Skerbot Kako zatirati invazivne rastline na kmetijskih zemljiscih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 10 Andrej Sorsak Cena letosnjega pridelka jabolk     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 09 Tadeja Vodovnik Plevnik skrb za vino v vrocem poletju     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 08 Roman Stabuc Kaj postoriti za zdravo in zadovoljno trto     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 07 Misa Pusenjak Vrtnine v vrocini     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 06 Darinka Zadravec Setev strniscnih posevkov primernih za prehrano ljudi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 03 Martin Mavsar Vabilo na dan tehnike Krsko     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 02 Anja Mezan oskrba svinj v prasiliscu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 07 01 Mateja Strgulec dopustno gnojenje z ostanki iz bioplinarn     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 30 Joze Simoncic Pomen novih namakalnih sistemov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 29 Damijan Vrtin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 26 Darja Marc Marelice     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 24 Jana Bolcic Pridelava melon     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 23 Michaela Vidic Napotki pred prijavo na javne razpise     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 22 Mojca Rot Zelenina muha     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 19 Ana Ogorelec Muhe v vrtnarstvu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 18 Vesna Velikonja Izdajanje racunov na kmetijah     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 17 Damijana Ilijas Ne pozabite na vodenje evidenc     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 16 Jasmina Slatnar Posebni traviscni habitati      3.97 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 15 Anton Zavodnik Ohranjanje biotske pestrosti na Barju     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 12 Vanja Bajd Frelih Prodaja zivil brez registracije     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 11 Germana Pivk Sodelovanje pri kontrolnih pregledih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 10 Lidija Snut Spremembe Osebno dopolnilno delo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 09 Natasa Boznar Markelj Financna pomoc za nadomestilo skode v kmetijstvu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 08 Marija Kalan Krompirjeva plesen v letosnjem letu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 05 O voluminozni krmi za prasice Peter Pribozic     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 03 Darja Prevalnik o plemenskih svinjah     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 02 Joze Smolinger Novi plemenski biki lisaste pasme     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 06 01 Ivan Brodnjak Dognojevanje koruze     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 29 mag Andrej Breznikar Ekonomika negovalnih ukrepov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 28 Zoran Grecs Nega letvenjaka     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 27 mag Andrej Breznikar Negovalni ukrepi v gozdu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 26 mag Andrej Breznikar Teden gozdov 2015     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 25 Negujmo gozdove     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 22 Alenka Ferlez Rus Zascita sadnega drevja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 21 Silvo Zveplan Zatiranje plevelov na travnikih in pasnikih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 20 mag Natasa Ferant Spomladanska dela v zeliscnem vrtu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 19 dr Barbara Ceh Gnojenje hmelja z dusikom     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 18 Bostjan Naglic Namakanje hmeljisc     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 15 Janez Lebar Pomen mrve v prehrani govedi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 14 Saso Sever Pomen dobrega prezracevanja prasicjih hlevov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 13 Ernest Novak Aktualna opravila v vinogradih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 12 Zita Flisar Novak Oskrba okopavin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 11 dr Stanko Kapun Sudanska trava in njeno mesto v pridelavi krme     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 08 Tanja Magdic Vkljucevanje v sheme visje kakovosti     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 07 Natasa Klemencic Strukelj Dan odprtih vrat     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 06 Jozica Golob Klancic Medovite trajnice     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 05 Franko Dolgan Priprava cebel na paso     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 05 04 Franko Dolgan Varna uporaba FFS     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 24 mag Tatjana Pevec Setev koruze     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 23 Irena Friskovec Opravila v hmeljiscih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 22 Igor Skerbot Spomladansko dognojevanje poljscin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 21 Helena Prepadnik Nasveti za paso govedi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 20 Polona Starc Vrste pogodb s katerimi se takoj prenese lastninska pravica     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 17 Andrej Sorsak Redcenje plodicev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 16 Draga Zadravec Priprave na setev poljscin     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 15 Misa Pusenjak Korenovke v vrtu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 14 Roman Stabuc Aktualna opravila v vinogradu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 13 Tadeja Vodovnik Plevnik Steklenicenje vina     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 10 Natalija Pelko Ohranjanje rodovitnosti tal v pridelavi zelenjave     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 09 Stane Bevc Nasveti o vzreji telet     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 08 Mateja Strgulec Gospodarjenje na vrstno bogatih travnikih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 07 Martin Mauser Ucinkovita raba naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 03 Mojca Mavric Strukelj Novosti v zakonodaji FFS     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 02 Egon Vovk Izgon na paso problematika parkljev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 04 01 Michaela Vidic Mladi prevzemniki kmetij po novem     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 31 Darja Zadnik Kratka predstavitev PRP do 2020     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 30 Irena Vrhovnik Rez oljk     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 27 Matija Rigler Linearno ocenjevanje govejih plemenic     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 26 Alenka Caf Spomladanska dela v nasadih jagod     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 25 Ana Ogorelec pridelava solate     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 24 mag Janez Kunc OC Preska dan odprtih vrat     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 23 Matjaz Malezic Sadjarska opravila spoladi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 20 mag Andrej Breznikar Svetovni dan gozdov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 19 Dragan Matjasic Predstavitev pregledovalnika podatkov o slovenskih gozdovih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 18 Jurij Begus Evidence gozdnih cest     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 17 Borut Debevec Potek sanacije po zledu poskodovanih gozdov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 16 Blaz Cerne Uveljavljanje skode po zavarovanih vrstah divjadi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 13 Dusan Jovic Zakon o agrarnih kupnostih     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 13 Dusan Jovic Prijava skode po varovanih vrstah divjadi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 12 Miha Stular Aktivnosti Drustva rejcev vodnih zivali Slovenije     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 11 Andreja Teran Navzkrizna skladnost     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 10 Tilka Klinar Ovcja volna ni odpadek     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 09 Erika Boltar Pomen zvepla v pridelavi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 06 Slavica Strelec Dobrote SLO kmetij priprave na ocenjevanje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 05 Igor Tumpej Trstikasta bilnica     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 04 Ivan Brodnjak Spomladansko dognojevanje zit     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 03 Peter Pribozic Pogoji dobrobit zivali prasicereja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 03 02 Stane Levart Vodic dobre higijenske prakse v sirarstvu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 27 Tone Lesnik Gozdni bonton     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 26 Joze Prah Postopek odkazila lesa     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 25 Zoran Grecs Naravno pomlajevanje gozdov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 24 mag Andrej Breznikar Gozdna rastisca in z njimi povezano gospodarjenje     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 23 Anton Lesnik O nevladni organizaciji Prosilva     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 20 Silvo Zveplan Prvo dognojevanje ozimnih zit     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 19 Monika Oset Luskar Certificirani sadilni material v hmeljarstvu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 18 mag Natasa Ferant Vzgoja sadik zelisc     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 17 Gregor Leskosek Povzetek 52 hmeljarskega seminarja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 16 dr Barbara Ceh Uporaba pripravkov iz alg v pridelavi hmelja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 13 Miran Toric Redcenje zganja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 12 Marjan Spur Izziv domacih bikov lisaste pasme     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 11 Saso Sever Dobrobit prasicev     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 10 Ernest Novak Zimska rez vinske trte     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 09 Janez Lebar Mikotoksini v krvi za prezvekovalce     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 06 Tanja Arih Korosec     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 05 Vlado Avgustin Vabilo na sejem API Slovenija     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 04 Natasa Lilek o cvetnem prahu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 03 Vlado Avgustin Opravila cebelarja v februarju in marcu     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 02 02 Peter Kozmus Terensko svetovanje spomladi     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 30 Igor Skerbot Dobrodejnost cesna     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 29 Anka Luskar Racunovodske in davcne obveznosti     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 28 Igor Skerbot Vzgoja sadik zelenjave     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 27 Iris Škerbot Obveznosti uporabnikov sredstev za varstvo rastlin      2.50 Mb o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 26 mag Tatjana Pevec Nasveti za setev lucerne     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 23 Tadeja Vodovnik Plevnik Spremljanje razvoja vina     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 22 Andrej Sorsak Rez jablan     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 21 Misa Pusenjak Zakonitosti kolobarjenja v vrtninah     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 20 Dragica Zadravec Nakaljevanje krompirja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 19 Roman Stabuc Rez vinske trte     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 16 Andreja Brence Naravi prijazno sadjarstvo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 15 Damijan Vrtin Kmetije in e racun     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 14 Natalija Pelko Nadzor skodljivih organizmov v vrtninah     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 13 Mateja Strgulec Naravi prijazno poljedelstvo     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 12 Ana Nusa Kunej Varnost in kakovost prehranskih izdelkov iz kmetij     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 09 Tanja Valantic Sirok Ne pozabite na obveznosti porocanja     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 08 Srecko Horvat Oznacevanje alergenov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 07 Darja Zadnik Zahtevki za izplacilo sredstev 1 in 3 osi PRP 2007 2013     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 06 Majda Brdnik Obnova vinogradov     o
PredvajajPrenesi k sebi Mobilne napravekn 2015 01 05 Irena Vrhovnik Problemi v ekoloskem oljkarstvu     o
Izberi:  Vse | NobenIzbrano: Predvajaj